Mapapanood sa video na ito na napalayo si Akil sa kaniyang mga kaibigan. Pero natulungan siya ng kuwento nina David at Jonatan para makahanap ng bagong mga kaibigan.