Introduksiyon para sa ‘Asahan ang Hindi Natin Nakikita.’