Sa loob ng mahigit 100 taon, ang mga Saksi ni Jehova ay organisadong nangangaral ng mabuting balita. Ang mensahe ay inihahayag sa daan-daang wika at sa mahigit 200 lupain. Bakit kailangan itong gawin? Paano ito ginagawa sa buong daigdig? Sinasagot sa video na ito ang mga tanong na iyan at ipinapakita ang mga aktibidad namin sa buong daigdig.