Hindi mo na kailangang lumayo para malaman ang sekreto ng masayang pamilya. Itinatampok ng video na ito ang brosyur na Puwedeng Maging Masaya ang Iyong Pamilya.