Alamin kung paano napagtagumpayan ni Hezekias ang lahat ng panggigipit para makagawa ng pasiyang ayon sa kaniyang pananampalataya at katapatan, anupat nagpakita ng halimbawa sa bansang Israel at sa lahat ng naglilingkod kay Jehova ngayon.