Malaki ang gawaing naghihintay sa mga Estudyante ng Bibliya bilang pagsunod sa utos ni Jesus na “gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa.” Marami ang sasalansang. Pero lalago ang pagkaunawa nila sa Kasulatan, at titibay ang kanilang pananampalataya. Mapapanood sa videong ito kung paano ginabayan ni Jehova ang kaniyang bayan mula noong 1922 hanggang sa kasalukuyan.