Kailangang pag-isipan ng mga kabataan ang tanong na, ‘Ano ang gagawin ko sa buhay ko?’ Pag-isipang mabuti ang mga tunguhin mo habang pinanonood ang pinagdaraanan ni Andre, isang kabataang nahahati ang puso sa dalawang karera. Ano kaya ang pipiliin niya? Ano ang makapagpapasaya sa kaniya? Ang video ay mayroon ding interbyu sa mga kabataan, mula sa iba’t ibang bansa, na makatutulong sa iyo.