PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Kawikaan 4:18)

 1. 1. Nagsiyasat ang mga propeta no’n

  Tungkol sa ’pinangakong Kristo.

  Dahil sa kaniya ay may kaligtasan

  At pag-asa para sa tao.

  Ngayon ang Mesiyas ay naghahari na,

  Tanda ng presensiya’y batid.

  Pribilehiyo nating malaman ito;

  Maging mga anghel nagmasid!

  (KORO)

  Landas nati’y lumiliwanag

  At lalo pang nagniningning.

  Masdan Diyos ay nagsisiwalat;

  Patnubay sa landas natin.

 2. 2. Kristo’y nag-atas ng aliping tapat,

  Laan ay sapat na pagkain.

  Katotohana’y lalong lumilinaw

  Sa mga puso’t isip natin.

  Landas nati’y lalong nagliliwanag;

  Mga hakbang ay mas tiyak.

  Salamat, Jehova, sa kaalaman;

  Sa daan mo kami’y tatahak.

  (KORO)

  Landas nati’y lumiliwanag

  At lalo pang nagniningning.

  Masdan Diyos ay nagsisiwalat;

  Patnubay sa landas natin.