PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(1 Cronica 29:16)

 1. 1. O Diyos, kay laking karangalan

  Sa pangalan mo’y magtayo.

  May-kagalakang inaalay

  Para sa kapurihan mo.

  Lahat ng ibibigay namin

  Ay nanggaling din sa iyo.

  Lakas, panahon, pag-aari,

  Handog na mula sa puso.

  (KORO)

  Dakong ito’y handog sa ’yo,

  Para sa pangalan mo.

  Aming inaalay sa ’yo,

  Tanggapin nawa ito.

 2. 2. Nais ka naming parangalan,

  Sa dakong ito’y sambahin.

  Dumami nawa ang matuto,

  Ikaw ay luwalhatiin.

  Para sa iyong kapurihan,

  Dakong ito’y iingatan.

  Sana’y magsilbing katibayan

  Sa mensahe ng Kaharian.

  (KORO)

  Dakong ito’y handog sa ’yo,

  Para sa pangalan mo.

  Aming inaalay sa ’yo,

  Tanggapin nawa ito.