PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Hebreo 10:24, 25)

 1. 1. Habang tayo’y naglilingkuran,

  Tayo’y nagpapatibayan.

  Buklod ay lalong tumitibay;

  Bunga ay kapayapaan.

  Dahil sa bigkis ng pag-ibig,

  Problema ay nakakaya.

  Ang kongregasyon ay kanlungan,

  Dakong ligtas at masaya.

 2. 2. Ang salitang angkop at tama,

  O kay sarap na pakinggan!

  Mula sa tunay na kaibigan,

  Dulot nito’y kaaliwan.

  Dahil may iisang tunguhin,

  O kay ganda ng samahan!

  Bawat isa ay patibayin

  Nang pasanin ay gumaan.

 3. 3. Ngayon ay ating nakikita

  Araw ng Diyos malapit na,

  Kailangang tayo’y sama-sama,

  Manatili sa landas niya.

  Maglilingkod magpakailanman

  Kasama ng kaniyang bayan.

  Kaya tayo’y magpatibayan,

  Ingatan ang katapatan.