PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Gawa 4:29)

 1. 1. Habang ipinangangaral

  Ang iyong Kaharian,

  Kami ay pinag-uusig

  at pinagtatawanan.

  Sa halip na matakot,

  Ikaw ang dapat na sundin.

  Ang espiritu mo’y dalangin;

  O Jehova, sana’y dinggin.

  (KORO)

  Bigyan mo kami ng tapang

  Para takot madaig,

  At lakas-loob mangaral

  Nang lahat makarinig.

  Armagedon malapit na,

  Hanggang sa ito’y dumating,

  Bigyan mo kami ng tapang—

  Ang dalangin.

 2.  2. Minsan din ay natatakot,

  Kami’y alabok lamang.

  Pero nar’yan ka’t tutulong,

  Ika’y maaasahan.

  At bigyan mo ng pansin,

  Banta ng mananalansang.

  At kami’y tulungang patuloy

  na mangaral sa ’yong ngalan.

  (KORO)

  Bigyan mo kami ng tapang

  Para takot madaig,

  At lakas-loob mangaral

  Nang lahat makarinig.

  Armagedon malapit na,

  Hanggang sa ito’y dumating,

  Bigyan mo kami ng tapang—

  Ang dalangin.

(Tingnan din ang 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35.)