PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(2 Timoteo 4:5)

 1. 1. Ipangaral ang Kaharian

  Sa bawat bansa’t bayan.

  Taglay ang pag-ibig sa kapuwa,

  Maamo ay tulungan.

  Ito ay isang pribilehiyo;

  Maglingkod ay kagalakan.

  Humayo tayo at mangaral

  Para sa kaniyang pangalan.

  (KORO)

  Sulong, hayo, ipangaral

  natin ang Kaharian.

  Sulong, tayo ay panig kay Jehova,

  walang hanggan.

 2. 2. Pinahiran at ibang tupa,

  Ngayo’y magkaagapay.

  Bata’t matanda’y humahayo,

  Nakaaalinsabay.

  Tungkol sa Kaharian ng Diyos,

  Lahat dapat balitaan.

  Dahil sa lakas ni Jehova,

  Walang dapat katakutan!

  (KORO)

  Sulong, hayo, ipangaral

  natin ang Kaharian.

  Sulong, tayo ay panig kay Jehova,

  walang hanggan.