PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(2 Timoteo 4:2)

 1. 1. Diyos ay may utos sa atin

  At ngayon ito ay dapat sundin.

  Ang pag-asang nasa puso mo,

  Laging handang ibahagi ito.

  (KORO)

  Ipangaral

  Sa lahat ang salita!

  Mangaral,

  Ang wakas malapit na.

  Mangaral,

  Para sa maaamo.

  Mangaral,

  Sa b’ong mundo!

 2. 2. May mahirap na panahon;

  Pagsalansang ay magiging hamon.

  Pangangaral ma’y pagtawanan,

  Diyos lang ang ating pagtiwalaan.

  (KORO)

  Ipangaral

  Sa lahat ang salita!

  Mangaral,

  Ang wakas malapit na.

  Mangaral,

  Para sa maaamo.

  Mangaral,

  Sa b’ong mundo!

 3. 3. May panahon ding maalwan,

  Pagtuturo sa iba’y kailangan,

  Upang kaligtasan ay kamtin,

  Pangalan ng Diyos ay pabanalin.

  (KORO)

  Ipangaral

  Sa lahat ang salita!

  Mangaral,

  Ang wakas malapit na.

  Mangaral,

  Para sa maaamo.

  Mangaral,

  Sa b’ong mundo!