PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Hebreo 6:1)

 1. 1. Sulong na tungo sa pagkamaygulang!

  Pasikatin liwanag ng katotohanan.

  Ang ministeryo mo’y pasulungin pa;

  Tulong ng Diyos asahan.

  Lahat ay makapaglilingkod.

  Halina, kay Jesus sumunod.

  Magtiwala sa Diyos; huwag manghimagod.

  Matatag sa katuwiran.

 2. 2. Sulong na, mangaral nang lakas-loob!

  Ang papuri sa Diyos lagi nating ihandog.

  Sa kaniya’y sama-sama na maglingkod,

  Sa bahay-bahay gawin.

  Kung may mga sumasalansang,

  Huwag umurong ni matakot man.

  Ang balita tungkol sa Kaharian,

  Sa lahat ay sabihin.

 3.  3. Sulong na, sa pagtuturo’y magtiyaga.

  Sining pasulungin,

  gawai’y marami pa.

  Gagabay sa ’yo ang espiritu niya,

  Dulot ay kagalakan.

  Ibigin ang ’yong nasumpungan,

  Magtiyaga, at ito’y balikan.

  Puso ay abutin at ’yong tulungan

  Upang maliwanagan.

(Tingnan din ang Fil. 1:27; 3:16; Heb. 10:39.)