PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Mateo 13:1-23)

 1. 1. Panahon na ng pag-aani,

  Pribilehiyo para sa ’tin.

  Masdan ngayon ang mga bukid,

  Handa na para anihin.

  Si Kristo ang ating huwaran,

  Nangunguna sa gawain.

  Dulot sa atin ay kagalakan,

  Sa ani may bahagi rin.

 2. 2. Pag-ibig sa Diyos at sa kapuwa

  Ang nag-uudyok sa atin.

  Pangangaral ay apurahan,

  Dahil wakas dumarating.

  Isang tunay na pagpapala,

  Kagalakang natatamo.

  Magmatiyaga tayo sa gawain

  Hanggang sa matapos ito.