PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Awit 19)

 1. 1. Ang langit ay sa Diyos lumul’walhati.

  Ating nakikita

  ang mga likha niya;

  Araw-araw ay pinupuri siya.

  Mga bituin nagtatanghal

  ng karunungan niya.

 2. 2. Batas ni Jah, laan nito ay buhay.

  Paalaala niya

  sa atin ay gabay.

  Tuntunin niya’y totoo at mat’wid,

  Ang salita niya’y kay tamis,

  tapat, at dalisay.

 3. 3. Walang hanggan ang takot kay Jehova.

  Higit pa sa ginto

  ang mga utos niya.

  Ang pangalan niya at karangalan,

  Lagi nating itatanghal,

  Magpakailan pa man.

(Tingnan din ang Awit 111:9; 145:5; Apoc. 4:11.)