PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Hebreo 10:7, 9)

 1. 1. Dahil likha ni Jehova

  Ang langit at lupa,

  Buong uniberso’y kaniya,

  Gawa niyang kay ganda.

  Ang kaniyang regalong buhay,

  Isang katunayan

  Na siya’y nararapat sambahin

  At laging papurihan.

 2. 2. Anak ay nagpabautismo;

  Sa Diyos nanalangin:

  ‘Ang ’yong kalooban, Ama,

  ay handa kong gawin.’

  Nang sa Jordan siya’y umahon

  Bilang pinahiran,

  Si Kristo’y naging masunurin,

  Tapat na naglingkuran.

 3. 3. Narito kami, Jehova,

  Handa na ang buhay,

  Aming sarili’y ’tinakwil,

  Sa ’yo inialay.

  Ang ’yong Anak ay ’sinugo,

  Nagbayad ng buhay.

  Sa ’min ang may-ari ay ikaw,

  Mabuhay ma’t mamatay.