PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Mikas 6:8)

 1. 1. Lumakad kasama ng Diyos;

  Nakahawak sa kaniyang kamay.

  Tinanggap natin ang kaniyang

  Kabaitang walang kapantay.

  Dahil sa kaniyang pag-ibig,

  Tayo’y makalalapit;

  Buhay nati’y iaalay,

  Kay Jehova ay papanig.

 2. 2. Ang wakas nalalapit na,

  At ngayo’y galít si Satanas.

  Paghadlang at pag-uusig,

  Gamit niya nang tayo’y umatras.

  Pero nandiyan si Jehova,

  Hawak ang ating kamay.

  Tayo’y laging iingatan

  Upang tayo’y ’di mawalay.

 3. 3. Naglaan ang Diyos ng tulong,

  Salita at espiritu niya,

  Nar’yan din ang kongregasyon

  At pananalangin sa kaniya.

  Habang tayo’y lumalakad

  Kasama ni Jehova,

  Gagawin natin ang tama,

  Magiging tapat sa kaniya.

(Tingnan din ang Gen. 5:24; 6:9; 1 Hari 2:3, 4.)