PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Mikas 6:8)

 1. 1. Halina’t tayo’y lumakad

  Kasama ng ating Diyos.

  Ika’y umasa lagi sa kaniya.

  Siya ang iyong lapitan.

  Salita niya ay gawing gabay

  Upang ’di maligaw.

  Kamay mo’y hahawakan niya,

  Sundan siya bawat araw.

 2. 2. Maging banal sa paglakad

  Kasama ni Jehova.

  Laging isipin ang mga bagay

  na totoo’t dalisay.

  Palaging isaalang-alang

  Kaniyang kaisipan.

  Kahit sa anumang tukso,

  Makapaninindigan.

 3. 3. Anong ligayang lumakad

  Bilang kaibigan ng Diyos.

  Pasalamatan ang ’nilalaang

  regalo’t pagpapala.

  Puso mo ay may kagalakan;

  Umawit sa kaniya.

  At malalaman ng lahat,

  Ikaw ay kay Jehova.