PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Awit 15)

 1. 1. Sino’ng kaibigan mo,

  O Diyos na Jehova?

  Siyang pinagtitiwalaan mo;

  Siya na kilala ka.

  Siya na yumayakap

  sa iyong Salita.

  At ito ang lagi niyang gabay

  sa buong buhay niya.

 2. 2. Sino’ng kaibigan mo,

  O Diyos na Jehova?

  Siyang nagpapasaya sa iyo,

  Siya na ’yong kilala.

  Siyang nagpapabanal

  sa iyong pangalan.

  Sa salita’t gawa ay tapat

  at maaasahan.

 3. 3. Malalapitan ka

  ’pag mayro’ng problema.

  Nadarama ang pagmamahal

  at ang ’yong kalinga.

  Sana’y manatili

  ang pagkakaibigan.

  Wala nang hihigit pa sa ’yo,

  Mahal kong Kaibigan.

(Tingnan din ang Awit 139:1; 1 Ped. 5:6, 7.)