PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(1 Pedro 2:9)

 1. 1. Mga anak ng Diyos na

  Kaniyang bagong nilikha,

  Binili’t pinahiran,

  Sinang-ayunan niya.

  (KORO)

  Sila ay ’yong bayan.

  Ngalan mo’y taglay nila.

  Mahal ka nila, at

  Inihahayag kang dakila.

 2. 2. Isang banal na bansa;

  Pinalaya’t tinawag

  Mula sa kadiliman

  Tungo sa liwanag.

  (KORO)

  Sila ay ’yong bayan.

  Ngalan mo’y taglay nila.

  Mahal ka nila, at

  Inihahayag kang dakila.

 3. 3. Tinutupad ang atas,

  Tinipon ibang tupa.

  Matapat sa Kordero;

  Masunurin sila.

  (KORO)

  Sila ay ’yong bayan.

  Ngalan mo’y taglay nila.

  Mahal ka nila, at

  Inihahayag kang dakila.