PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Apocalipsis 11:15)

 1. 1. Sa Kaharian ng Diyos,

  Naghahari si Jesus.

  Purihin siya, ang batong-panulok.

  Tayo ay magkaisa,

  Umawit at magsaya.

  Ang ating Taga-

  pagligtas ay ’niluklok.

  (KORO)

  Ano’ng magiging kalagayan

  ’Pag dumating ang Kaharian?

  Kat’wiran at kaligayahan,

  At buhay na walang hanggan.

  Purihin ang Soberano

  Sa kaniyang katapatan.

 2. 2. Dakilang araw ni Jah;

  Ito ay malapit na.

  Lumang sistema ay lilipas na.

  Dapat mangaral ngayon;

  Habang mayro’ng panahon,

  At magpasiya upang

  pumanig sa Kaniya.

  (KORO)

  Ano’ng magiging kalagayan

  ’Pag dumating ang Kaharian?

  Kat’wiran at kaligayahan,

  At buhay na walang hanggan.

  Purihin ang Soberano

  Sa kaniyang katapatan.

 3.  3. Hari nati’y maringal;

  Atin siyang minamahal.

  Sa ngalan ng Diyos dumarating siya.

  Sa templo ay maglingkod;

  Dalangin ay ihandog.

  Pamamahalaan niya

  ang buong lupa.

  (KORO)

  Ano’ng magiging kalagayan

  ’Pag dumating ang Kaharian?

  Kat’wiran at kaligayahan,

  At buhay na walang hanggan.

  Purihin ang Soberano

  Sa kaniyang katapatan.