PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Mateo 26:26-30)

 1. 1. Jehova, Amang nasa langit,

  Ito ay sagradong gabi.

  Noo’y ’pinakita ang ’yong katarungan,

  Lakas, dunong, at pag-ibig.

  Kordero ng Paskuwa’y nagligtas,

  At bayan mo ay lumaya.

  Nang maglaon, dugo ni Kristo’y ’binuhos

  Bilang katuparan ng hula.

 2. 2. ’Pinaaalala sa amin

  ng tinapay at ng alak

  Halagang katumbas

  na binayaran mo,

  Inihandog ang ’yong Anak.

  Ito ay gabi ng Memoryal;

  Dapat na alalahanin.

  ’Yong Anak ay nagdusa

  at siya’y namatay,

  Nagsilbing pantubos sa amin.

 3.  3. Ngayon, kami ay natitipon,

  Tugon sa paanyaya mo.

  Upang purihin ka

  sa iyong pag-ibig

  At ngalan mo’y parangalan.

  Memoryal ay magpapatibay

  Sa aming puso’t isipan.

  At lalakad kami sa daan ni Jesus,

  Nang mabuhay magpakailanman.