PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Mateo 5:7)

 1. 1. Maawain si Jehova.

  Siya ay Diyos na maligaya.

  Nalulugod siyang ilaan

  ang ating pangangailangan.

  Pagsusumamo’y diringgin

  kung pagsisisi’y taimtim.

  Alam niyang tayo’y alabok;

  Awa niya’y iniaalok.

 2. 2. Kapag tayo’y nagkasala,

  Hangad natin ay awa niya.

  Turo ni Kristo sa atin,

  Dapat maging maawain.

  Upang tayo’y patawarin,

  Maging mapagpatawad din.

  Huwag tayong maghinanakit

  nang pumayapa ang isip.

 3. 3. Kapag tayo’y nagbibigay,

  Walang ganting hinihintay.

  Papuri ay hindi hangad,

  ’Pag nagbigay nang may galak.

  Ating gawang mabubuti,

  Si Jehova ang gaganti.

  Maawai’y maligaya,

  Mahal sila ni Jehova.

(Tingnan din ang Mat. 6:2-4, 12-14.)