PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Awit 18:25)

 1. 1. Katapatan, ipakita

  sa ’ting Diyos na Jehova.

  Bilang bayang nakaalay,

  Alamin ang utos niya.

  Payo niya ay makat’wiran;

  Sundin ang kaniyang gabay.

  Siya’y tapat, maaasahan.

  Sa kaniya’y ’di wawalay.

 2. 2. Katapatan, ipakita

  sa ’ting mga kapatid;

  May tiwala’t malasakit,

  at palaging mabait.

  Ang dangal ay ipakita;

  Igalang silang tunay.

  Sa buklod ng kapatiran,

  Huwag tayong hihiwalay.

 3. 3. Katapatan, ipakita

  sa mga nangunguna.

  Sundin natin mga payo

  at tagubilin nila.

  Pagpapala ni Jehova,

  Ito ay sasaatin.

  Kung tapat at masunurin,

  Pagsang-ayo’y kakamtin.