PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Hebreo 10:38, 39)

 1. 1. No’ng una ang Diyos ay nagsalita,

  Ginamit mga propeta.

  Ngayo’y sabi niya, ‘Magsisi lahat,’

  Anak niya’ng nagbabala.

  (KORO)

  Pananampalataya mo,

  Malakas ba at totoo?

  Makikita ba sa gawa?

  Ito’y tiyak na magliligtas sa ’yo.

 2. 2. Utos ni Jesus ay sinusunod,

  Ipangaral ang Kaharian.

  Pangako ng Diyos ating ihayag,

  Pag-asa ang siyang laan.

  (KORO)

  Pananampalataya mo,

  Malakas ba at totoo?

  Makikita ba sa gawa?

  Ito’y tiyak na magliligtas sa ’yo.

 3. 3. Angkla na matibay at matatag

  ang pananampalataya.

  Sa tulong ng Diyos, walang pangamba.

  Kaligtasa’y nar’yan na.

  (KORO)

  Pananampalataya mo,

  Malakas ba at totoo?

  Makikita ba sa gawa?

  Ito’y tiyak na magliligtas sa ’yo.