PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(2 Cronica 6:41)

 1. 1. O kay buti mo, Jehova,

  Kami’y ’yong pinagpala!

  Kabutiha’y ’pinakita

  sa lahat ng ’yong gawa.

  Ang paglingap mo at awa,

  Labis-labis sa amin.

  Dapat lang na sambahin ka

  at paglingkuran namin.

 2. 2. Sa ’yong bayan, nakikita

  ang iyong kabutihan—

  Sa pangangaral nila at

  sa paggawing kay inam.

  Ang mabuting balita ay

  lumaganap sa lupa.

  ’Yong espiritu’y dalangin,

  Kabutihan ang bunga.

 3. 3. Sana ay ’yong pagpalain,

  Mabuting gawa namin,

  Para sa ’ming kapatiran

  at sa aming kap’wa rin.

  Sa pamilya, kongregasyon,

  at sa lahat ng dako,

  Ika’y aming tutularan

  at ang kabutihan mo.