PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Santiago 5:8)

 1. 1. Pangalan ni Jehova

  ay labis na siniraan;

  Lubha niyang ninanais

  Linisin ang kadustaan.

  Mahabang panahon niya

  itong pinagtiisan.

  Hindi siya nanghimagod,

  Kahit maghintay man.

  Layunin niya sa tao,

  Kaligtasan ay makamtan.

  Pagtitiis ng Diyos ay

  hindi walang-kabuluhan.

 2. 2. Pagtitiis kailangan

  sa makadiyos na landasin.

  Puso’y pinapayapa;

  Galit ay napipigil din.

  Nakikita sa tao,

  Kanilang kabutihan.

  Katinuan ng isip

  ay naiingatan.

  Tularan si Jehova;

  Katangian niya’y taglayin.

  Espiritu niya’y tulong

  upang maging matiisin.