PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

(Apocalipsis 4:11)

 1. 1. Diyos na Jehova, Kata’s-taasan.

  Laan mo’y buhay at kaliwanagan.

  Likha mo’y patunay ng ’yong lakas;

  Langit at lupa’y walang wakas.

 2. 2. Ang katarungan, nasa ’yong trono.

  Aming nalaman, mat’wid na utos mo.

  ’Yong Salita ’pag aming binasa,

  Karunungan mo’y makikita.

 3. 3. Ang pag-ibig mo’y lalong dakila!

  Mga kaloob mo’y kamangha-mangha.

  Ihahayag nang may kagalakan

  Katangian mo at pangalan.