Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Umawit kay Jehova—Mga Bagong Awit

Masiyahan sa mga bagong awit para sa pagpuri at pagsamba sa Diyos na Jehova. I-download ang musika at lyrics, at praktisin ang magagandang awit na ito.

Kaharian, Itinatag—Nawa’y Dumating Na Ito!

Isang napakagandang awit na pumupuri sa Diyos na Jehova dahil sa pamamahala ni Kristo Jesus sa Kaharian.

Bigyan Mo Kami ng Katapangan

Makiawit sa paghiling na ito ng katapangan sa Diyos na Jehova para lakas-loob na makapagpatotoo sa kaniyang pangalan.

Jehova ang Iyong Ngalan

Purihin ang maluwalhating pangalan ni Jehova at ipaalam sa lahat na siya ang Kataas-taasan.

Turuan Mo Silang Maging Matatag

Pamamanhik sa Diyos na Jehova para sa kaniyang proteksiyon at tulong upang makapanatiling tapat sa takbuhan ng buhay.

Ang Buhay ng Isang Payunir

Sabihin kay Jehova ang iyong matapat na pag-ibig at ang iyong kagalakan sa gawain at sa buhay na gusto mo.

Hanapin ang mga Kaibigan ng Kapayapaan

Isang masigla at masayang awit tungkol sa pag-ibig natin sa mga tao at sa masikap na paghahanap sa mahal na mga tupa ng Diyos.

Mangaral sa Lahat ng Uri ng Tao

Umawit tungkol sa kabutihan ni Jehova at sa bahagi natin sa pagtanggap sa lahat ng uri ng tao na maging kaibigan ng Diyos.

Liwanag sa Madilim na Sanlibutan

Sumisikat sa kadiliman, ang ating mensahe ay napakaganda.

Buhay Nila ang Nakataya

Dapat nating ipangaral ang mensahe ng Diyos habang may panahon pa.

Maghanda sa Pangangaral

Mas masarap na manatili na lang sa bahay, pero maaari tayong mapalakas para magtagumpay.

Ginawa Ninyo Iyon sa Akin

Itinuring ni Jesus na parang sa kaniya ginawa ang pag-ibig at suportang ipinakita sa kaniyang pinahirang mga kapatid.

Isang Pantanging Pag-aari

Mahal ni Jehova ang kaniyang pinahiran-ng-espiritung mga anak, at gustong-gusto nilang gawin ang kaniyang kalooban.

Bugtong Mong Anak, Iyong Ibinigay

Pasalamatan si Jehova sa pinakamahalagang regalo niya. Nagbigay ito ng pag-asa para sa lahat.

Salamat sa Pantubos

Ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig, ang kusang-loob na sakripisyo ni Jesus, ay isang dahilan kung bakit walang-hanggan tayong magpapasalamat kay Jehova.

Maglingkod Kahit Saan

Ipahayag ang iyong pagnanais na maglingkod kay Jehova sa anumang paraang gusto niya.

Pagsisiwalat sa mga Anak ng Diyos

Pinananabikan natin ang araw na titipunin sa langit ang mga kapatid ni Kristo para makibahagi sa kaniyang tagumpay at gantimpala.

Aming Lakas, Aming Pag-asa, sa Iyo Aming Tiwala

Dahil sa hirap ng buhay, natatakot tayo. Pero sa Diyos tayo kumukuha ng lakas, pag-asa, at tiwala.

Ano’ng Nadarama Mo?

Ano’ng nadarama mo kapag ginawa mo ang lahat para mahanap ang maaamo?

Patuloy Tayong Magbabata

Isang awit na tutulong sa atin na magbata at maglingkod nang tapat kay Jehova hangga’t kailangan.