Paano ginagamit ang mga gilingang pangkamay noong sinaunang panahon?

Ang mga gilingang pangkamay ay ginagamit na panggiling ng mga butil para maging harina na ginagawang tinapay. Halos araw-araw itong ginagamit ng mga babae o mga alipin. Ang tunog ng paggiling ay iniuugnay sa araw-araw na buhay noong sinaunang panahon.—Exodo 11:5; Jeremias 25:10.

Ipinakikita ng sinaunang mga kagamitan sa Ehipto ang prosesong ito. Ang mga butil ay inilalagay sa ibabaw ng medyo malukong na bato, na tinatawag kung minsan na saddle-quern. Ang tagagiling ay nakaluhod sa isang bato habang hawak ng dalawang kamay ang isang mas maliit na batong panggiling, o rider, na ikinukuskos sa butil nang paroo’t parito. Ayon sa isang reperensiya, ang gayong mga batong panggiling ay karaniwang tumitimbang nang dalawa hanggang apat na kilo. Kapag ginamit na sandata, maaari itong makamatay.—Hukom 9:50-54.

Ang paggiling ng mga binutil ay napakahalaga para mabuhay ang isang pamilya, anupat ipinagbabawal ng kautusan sa Bibliya ang pag-agaw ng batong panggiling bilang panagot. “Walang sinuman ang aagaw sa isang gilingang pangkamay o sa pang-ibabaw na batong panggiling nito bilang panagot, sapagkat isang kaluluwa ang inaagaw niya bilang panagot,” ang sabi ng Deuteronomio 24:6.

Saan tumutukoy ang pananalitang “nasa dakong dibdib”?

Sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay “nasa dakong dibdib ng Ama.” (Juan 1:18) Tumutukoy ito sa pagkakaroon ni Jesus ng malapít na kaugnayan at pabor ng Diyos. Ipinahihiwatig ng pananalitang ito ang kaugalian ng mga Judio kapag kumakain.

Noong panahon ni Jesus, ang mga Judio na kumakain ay nakahilig sa mga bangko sa palibot ng mesa. Nakaharap ang isa sa mesa na ang paa ay nasa likuran, habang nakapatong ang kaliwang siko sa kutson. Sa ganitong posisyon, malaya niyang naigagalaw ang kaniyang kanang kamay. Yamang nakahilig sa kaliwa, nang tabi-tabi, “ang ulo ng isa ay malapit sa dibdib ng isa na nasa likod niya,” ang sabi ng isang reperensiya, “kaya sinasabing siya ay ‘nakahilig sa dibdib.’ ”

Malaking karangalan o pribilehiyo na humilig sa dibdib ng ama ng pamilya o ng nag-imbita sa isang salusalo. Noong huling Paskuwa ni Jesus, “ang alagad na minamahal ni Jesus,” si apostol Juan, ang nakahilig sa dibdib niya. Kaya naman si Juan ay maaaring “sumandig sa dibdib ni Jesus” para magtanong sa kaniya.Juan 13:23-25; 21:20.