Kilalang-kilala ang mga Saksi ni Jehova sa kanilang gawaing pangangaral. Ngunit alam mo bang nagsasagawa rin kami ng isang programa ng pag-aaral sa Bibliya sa buong daigdig?

Noong 2014, mahigit 8,000,000 Saksi sa 240 lupain ang nagsasagawa ng halos 9,500,000 pag-aaral sa Bibliya buwan-buwan. * Oo, mas marami pa ang nakikipag-aral ng Bibliya sa amin kaysa sa populasyon ng bawat isa sa mga 140 bansa!

Para maisagawa ang pagtuturong ito, ang mga Saksi ni Jehova ay naglalathala taon-taon ng halos isa at kalahating bilyong Bibliya, aklat, magasin, at iba pang pantulong sa pag-aaral ng Bibliya—sa mga 700 wika! Dahil sa walang-katulad na paglilimbag na ito, mapag-aaralan ng mga tao ang Bibliya sa wikang gusto nila.

 SAGOT SA KARANIWANG MGA TANONG TUNGKOL SA AMING PROGRAMA NG PAG-AARAL SA BIBLIYA

Paano ginagawa ang pag-aaral?

Pumipili kami ng iba’t ibang paksa sa Bibliya at sinusuri ang mga talata sa Bibliya na nauugnay sa mga paksang iyon. Halimbawa, sinasagot ng Bibliya ang mga tanong na gaya ng: Sino ang Diyos? Anong uri siya ng Diyos? May pangalan ba siya? Saan siya nakatira? Maaari ba tayong mapalapít sa kaniya? Ang problema ay kung saan sa Bibliya hahanapin ang sagot.

Para tulungan ang mga tao na masumpungan ang sagot, karaniwan nang ginagamit namin ang 224-na-pahinang aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? * Ito ay pantanging dinisenyo para tulungan ang mga tao na maunawaan ang pangunahing mga turo ng Bibliya. May mga aralin ito tungkol sa Diyos, kay Jesu-Kristo, sa pagdurusa ng tao, pagkabuhay-muli, panalangin, at marami pang ibang paksa.

 Kailan at saan maaaring gawin ang pag-aaral?

Ang pag-aaral ay maaaring gawin sa oras at lugar na kumbinyente sa iyo.

Gaano katagal ang bawat sesyon ng pag-aaral?

Marami ang naglalaan ng isang oras o higit pa linggo-linggo para pag-aralan ang Bibliya. Ang ilan naman ay 10 o 15 minuto lang bawat linggo. Puwede namin itong ibagay sa iskedyul mo.

Magkano ang bayad sa pag-aaral?

Wala itong bayad, pati na ang mga literaturang ginagamit dito. Kasuwato ito ng tagubilin ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Tinanggap ninyo nang walang bayad, ibigay ninyo nang walang bayad.”—Mateo 10:8.

Gaano ito katagal?

Depende iyan sa iyo. Ang aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? ay may 19 na aralin. Maaari ninyong talakayin ang isa o ang lahat ng aralin sa bilis na kaya mo.

Kailangan ko bang maging isang Saksi ni Jehova?

Hindi. Iginagalang namin ang karapatan ng bawat tao na pumili ng paniniwalaan niya. Pero ang natuto ng pangunahing kaalaman sa Bibliya ang magpapasiya ayon sa natutuhan niya.

 Saan ako makakakuha ng higit pang impormasyon?

Ang website na jw.org ay naglalaan ng tumpak na impormasyon tungkol sa mga paniniwala at gawain ng mga Saksi ni Jehova.

Paano ako makare-request ng isang pag-aaral sa Bibliya?

^ par. 4 Ang pag-aaral sa Bibliya ay karaniwan nang isinasagawa sa mga indibiduwal o maliliit na grupo.

^ par. 9 Inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mahigit 230 milyong kopya ng aklat na ito ang nailimbag na sa mahigit 260 wika.