Estatuwa sa Madrid, Spain, na naglalarawan kay Satanas bilang masamang anghel na inihagis sa lupa

“Lumaki ako sa El Salvador. Kapag matigas ang ulo ko, sinasabi ni Nanay, ‘Sige ka, kukunin ka ng Diyablo!’ Ang sagot ko naman, ‘Sige, tawagin n’yo!’ Naniniwala ako sa Diyos, pero hindi kay Satanas.”—ROGELIO.

Sang-ayon ka ba kay Rogelio? Alin sa mga ito ang pinaniniwalaan mo?

  • Hindi totoo si Satanas; simbolo lang siya ng kasamaan.

  • May Satanas, pero wala siyang pakialam sa tao.

  • Si Satanas ay makapangyarihang espiritu na may malaking impluwensiya sa mga tao.

May mga naniniwala sa bawat pananaw na iyan, baka milyon-milyon pa nga. Pero mahalaga ba talaga kung ano ang totoo? Kung walang Satanas, nalinlang ang mga naniniwalang totoo siya. Kung umiiral naman siya pero walang pakialam sa tao, aba, marami ang ingát na ingát o takót na takót nang walang dahilan. Pero kung si Satanas ay isang tusong kaaway na kayang kumontrol ng tao, mas mapanganib siya kaysa sa iniisip ng marami.

Alamin natin ang sagot ng Banal na Kasulatan sa mga tanong na ito: Si Satanas ba ay simbolo ng kasamaan o espiritung persona? Kung persona siya, nanganganib ka ba sa kaniya? Kung oo, paano mo mapoprotektahan ang sarili mo?