Milyon-milyon sa buong mundo ang umaasa sa Kaharian ng Diyos. Tinutularan nila si Jesus, na nagturo sa mga tagasunod niya na manalangin: “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.”Mateo 6:10, Ang Biblia.

Pero ang nakapagtataka, bagaman maraming tao ang interesado sa Kaharian ng Diyos, karamihan ng relihiyon ay parang walang kainte-interes dito. Sinabi ng istoryador na si H. G. Wells: “Kapansin-pansin na kung paanong lubusang idiniin ni Jesus ang turo ng tinatawag niyang Kaharian ng Langit, nabale-wala naman ito sa mga turo at gawain ng karamihan sa mga relihiyong Kristiyano.”

Di-gaya ng mga relihiyong iyon, interesadong-interesado ang mga Saksi ni Jehova sa Kaharian ng Diyos. Isipin ito: Ang aming magasin na binabasa mo ay inilalathala sa 220 wika. Halos 46 na milyong kopya nito ang iniimprenta bawat isyu. Ito ang magasing may pinakamalaking sirkulasyon sa buong mundo. At ano ang pangunahing mensahe nito? Tingnan ang buong pamagat: Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova.  *

Bakit ganoon na lang ang pagsisikap ng mga Saksi ni Jehova na ipahayag, o ianunsiyo, ang Kaharian ng Diyos? Dahil naniniwala kami na ito ang pangunahing mensahe ng pinakamahalagang aklat sa mundo—ang Bibliya. At kumbinsido kami na ang Kaharian ng Diyos ang tanging tunay na solusyon sa mga problema ng tao.

Sa pagtataguyod sa Kaharian ng Diyos, tinutularan ng mga Saksi ni Jehova ang halimbawa ni Jesus. Noong nasa lupa siya, ang buhay at ministeryo niya ay nakasentro sa Kaharian ng Diyos. (Lucas 4:43) Bakit napakahalaga ng Kaharian kay Jesus? At bakit dapat din itong maging mahalaga sa iyo? Pakisuyong pag-isipan ang mga sagot ng Bibliya, gaya ng tatalakayin sa susunod na mga artikulo.

^ par. 5 Jehova ang pangalan ng Diyos gaya ng sinasabi sa Bibliya.