Ang paninigarilyo ay isang malupit na mamamatay-tao.

  • Mga 100,000,000 katao ang pinatay nito sa nakalipas na siglo.

  • Kumikitil ito ng mga 6,000,000 buhay kada taon.

  • Sa average, pumapatay ito ng isang tao kada anim na segundo.

At mukhang hindi na magbabago ang kalagayan.

Tinataya ng mga awtoridad na kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, ang bilang ng mga mamamatay taon-taon dahil sa paninigarilyo ay tataas sa mahigit 8,000,000 sa taóng 2030. At sinasabi nila na sa pagtatapos ng ika-21 siglo, mga 1,000,000,000 na ang mamamatay dahil dito.

Pero hindi lang ang mga naninigarilyo ang biktima nito. Kasama rito ang ibang miyembro ng pamilya na apektado sa emosyonal at pinansiyal na paraan. Gayundin ang 600,000 hindi naninigarilyo na namamatay bawat taon sa paglanghap ng ibinubugang usok. Pinahihirapan nito ang lahat dahil sa tumataas na gastos sa pangangalaga sa kalusugan.

Di-gaya ng ibang epidemyang hinahanapan pa ng lunas ng mga doktor, alam na alam ng lahat ang lunas sa salot na ito. Ayon kay Dr. Margaret Chan, ang director-general ng World Health Organization: “Ang epidemya ng paninigarilyo ay gawang-tao, at maaari itong baguhin sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga gobyerno at ng lipunan.”

Napakalaking pagsisikap ang ginawa na ng maraming bansa para sugpuin ang epidemyang ito. Pagsapit ng Agosto 2012, mga 175 bansa na ang sumang-ayon sa paggawa ng mga hakbang para sugpuin ang paninigarilyo. * Pero lalo pang lumalala ang epidemya. Kasi bawat taon, bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos sa advertising ng mga industriya ng sigarilyo para makaakit ng mga bagong suki, lalo na ang mga babae at kabataan sa papaunlad na mga bansa. Isang bilyon katao ang lulong na sa sigarilyo. At dahil nakakaadik ito, marami sa kanila ang mamamatay. Malibang huminto sila, lalo pang tataas ang bilang ng mamamatay sa susunod na 40 taon.

Dahil sa advertising at adiksiyon, marami ang nalululong sa bisyong gusto sana nilang takasan. Iyan ang naranasan ni Naoko. Nagsimula siyang manigarilyo noong tin-edyer siya. Pakiramdam niya ay sosyal siya dahil ginagaya niya ang nakikita niya sa media. Kahit namatay sa kanser sa baga ang kaniyang mga magulang at may dalawa na siyang anak na babae, naninigarilyo pa rin siya. Inamin niya: “Natatakot akong magkakanser sa baga at nag-aalala ako sa kalusugan ng mga anak ko. Pero hindi ko pa rin ito maihinto. Akala ko wala na akong pag-asa.”

Pero naihinto ito ni Naoko. Gaya ng milyon-milyong natulungang makalaya sa paninigarilyo, may nagpakilos kay Naoko na magawa ito. Ano kaya iyon? Basahin mo ang susunod na artikulo.

^ par. 11 Kasama sa mga hakbang na ito ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga panganib ng paninigarilyo, paghihigpit sa industriya ng sigarilyo, pagtataas ng buwis sa sigarilyo, at paggawa ng mga programa para tulungan ang mga tao na ihinto ang bisyo.