Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Mapagkakatiwalaan Mo ba ang Relihiyon Pagdating sa Moralidad?

Mapagkakatiwalaan Mo ba ang Relihiyon Pagdating sa Moralidad?

“Nag-aral ako sa kolehiyo kasama ng maraming nag-aangking relihiyoso,” ang sabi ni Sylvia, na nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng mga may-edad. “Gayunman, nandaraya sila sa mga exam at gumagamit ng ilegal na droga. Walang epekto sa kanila ang relihiyon nila.”

Ito naman ang sinabi ni Lionel: “Nagsisinungaling ang mga katrabaho ko at sinasabing may sakit sila gayong wala naman. May relihiyon sila pero wala itong pakinabang sa kanila—gaya ng isang muwebles na pandispley lang.”

Ang relihiyon ay walang malakas na impluwensiya sa moralidad ng karamihan. Marami sa ngayon ang may “anyo ng makadiyos na debosyon ngunit nagbubulaan sa kapangyarihan nito.” (2 Timoteo 3:5) Ang kanilang mga lider ng relihiyon ay hindi nagpapakita ng tamang halimbawa, ni nagbibigay man ang klero ng kinakailangang payo mula sa Bibliya para mamuhay nang malinis sa moral ang kanilang kawan. Kaya marami ang naniniwalang hindi interesado ang Diyos sa kanilang paraan ng pamumuhay.

ANO ANG ITINUTURO NG BIBLIYA?

Ipinakikita ng Bibliya na ang Diyos ay may damdamin at napakahalaga sa kaniya ng ating paggawi. Nang magrebelde sa Diyos ang sinaunang mga Israelita, ‘pinagdamdam nila siya.’ (Awit 78:40) Gayunman, may malaking “kagalakan sa langit” kapag taimtim na binago ng isa ang kaniyang maling paggawi. (Lucas 15:7) Kapag natutuhang pahalagahan ng isa ang magagandang katangian ng ating Ama sa langit, sisidhi ang kaniyang pag-ibig sa Diyos. Pakikilusin naman siya nito na ibigin ang iniibig ng Diyos at kapootan ang kinapopootan Niya.Amos 5:15.

PAANO NAKAAABOT SA PAMANTAYAN ANG MGA SAKSI NI JEHOVA?

“Itinataguyod [ng mga Saksi ni Jehova] ang buklod ng pamilya at sila ay masipag at tapat na mga mamamayan,” ang sabi ng Deseret News ng Salt Lake City, Utah, E.U.A. Idinagdag pa nito: “May mataas na pamantayang moral ang kanilang mga miyembro. Naniniwala sila na ang paninigarilyo, labis na pag-inom, pag-abuso sa droga, pagsusugal, seksuwal na imoralidad at homoseksuwalidad ay nakasisira sa relasyon nila sa Diyos.”

Natulungan ba ng mga lider ng relihiyon ang kanilang mga kawan na ikapit ang mga pamantayang moral ng Diyos?

Paano nakatutulong sa mga Saksi ang pagkaalam nila tungkol sa personalidad ng Diyos? “Ang pandaraya ay karaniwan sa health-care business,” ang sabi ni Sylvia na nabanggit kanina. “Madaling maimpluwensiyahan ng ganitong gawain. Pero dahil nauunawaan ko kung ano ang nadarama ni Jehova * tungkol dito, natulungan ako nito na gawin ang tama. Maligaya ako at panatag ang loob ko.” Kumbinsido si Sylvia na dahil sa pamumuhay ayon sa kaniyang relihiyosong mga paniniwala, gumanda ang kaniyang buhay.

^ par. 9 Jehova ang pangalan ng Diyos gaya ng sinasabi sa Bibliya.