Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan  |  Marso 2013

 TANONG NG MGA MAMBABASA

Pinangakuan ba ni Jesus ng Buhay sa Langit ang Manggagawa ng Kasamaan?

Pinangakuan ba ni Jesus ng Buhay sa Langit ang Manggagawa ng Kasamaan?

Ang tanong na iyan ay bumangon dahil sa pangako ni Jesus na mabubuhay sa Paraiso ang katabi niyang kriminal na pinarusahan din ng kamatayan. Sinabi ni Jesus: “Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, Makakasama kita sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Pansinin na hindi sinabi ni Jesus kung nasaan ang Paraisong iyon. Ibig bang sabihin ni Jesus, makakasama niya sa langit ang kriminal?

Una, tingnan natin kung kuwalipikadong mabuhay sa langit ang kriminal na iyon. Ang mga taong aakyat sa langit ay dapat bautismuhan sa tubig at sa banal na espiritu. Sila ay dapat na inianak-sa-espiritung mga alagad ni Jesus. (Juan 3:3, 5) Isa pa, dapat silang makasunod sa pamantayang moral ng Diyos at makapagpakita ng mga katangiang gaya ng katapatan, integridad, at pagkamahabagin. (1 Corinto 6:9-11) Dapat din silang maging tapat sa Diyos at kay Kristo hanggang kamatayan. (Lucas 22:28-30; 2 Timoteo 2:12) Kapag naabot nila ang mga kahilingang iyan, saka lang sila nagiging karapat-dapat buhaying muli at kuwalipikadong bumalikat ng mabibigat na pananagutang naghihintay sa kanila sa langit—ang maglingkod bilang mga saserdote at haring kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon.—Apocalipsis 20:6.

Sa kabaligtaran, ang manggagawa ng kasamaan na katabi ni Jesus ay namuhay na isang kriminal at namatay na isang kriminal. (Lucas 23:32, 39-41) Oo, naging magalang siya nang sabihin niya kay Jesus: “Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.” (Lucas 23:42) Pero hindi siya naging bautisado, inianak-sa-espiritung alagad ni Jesus, at hindi rin niya napatunayang isa siyang matuwid at tapat na tao. Makatuwiran bang isipin na pinangakuan siya ni Jesus na maging hari sa langit kasama ng tapat niyang mga tagasunod?—Roma 2:6, 7.

Bilang ilustrasyon: Kapag humingi ng tawad sa iyo ang taong nagnakaw ng pera mo, baka hindi mo na siya idemanda. Pero ipagkakatiwala mo ba sa kaniya ang negosyo mo o ang iyong pamilya? Ang gayong mga pananagutan ay tiyak na ibibigay mo lang sa mga pinagkakatiwalaan mo. Sa katulad na paraan, dapat mapatunayan ng mga binigyan ng pag-asang mabuhay sa langit na mapagkakatiwalaan sila sa pagtataguyod ng matuwid na mga pamantayan ng Diyos kapag namahala na sila sa mga tao. (Apocalipsis 2:10) Bagaman taimtim ang manggagawa ng kasamaan sa kaniyang pakiusap, hindi niya napatunayang mapagkakatiwalaan siya.

Pero hindi ba’t sinabi ni Jesus sa kaniya na isasama niya siya sa langit noong mismong araw na iyon? Imposible iyon, dahil si Jesus mismo ay hindi naman umakyat sa langit nang araw na iyon. Sa halip, siya ay ‘napasapuso ng lupa’—sa libingan—sa loob ng tatlong araw. (Mateo 12:40; Marcos 10:34) At kahit binuhay na siyang muli, nanatili pa rin siya sa lupa nang 40 araw. (Gawa 1:3, 9) Kaya imposibleng nakasama ni Jesus sa langit nang araw na iyon ang kriminal.

Kung gayon, saang Paraiso pupunta ang kriminal? Matapos buhaying muli, siya ay pupunta sa makalupang Paraiso, na pamamahalaan ni Jesus. (Gawa 24:15; Apocalipsis 21:3, 4) Para mas marami ka pang malaman tungkol sa Paraisong iyon at sa mga kahilingan ng Diyos, makipag-usap sa isang Saksi ni Jehova.