“Nais naming gumawi nang matapat sa lahat ng bagay.”​—HEBREO 13:18.

KAHIT napakalakas ng impluwensiya ng kasalanan, ng daigdig ngayon, at ng Diyablo, malalabanan natin ito! Paano? Sa pamamagitan ng pagiging malapít sa Diyos at ng pagkakapit sa mga simulain mula sa kaniyang Salita, ang Bibliya. Tingnan natin ang dalawang halimbawa.

SIMULAIN NG BIBLIYA: “Huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito.”​—Roma 12:2, Ang Biblia​—Bagong Salin sa Pilipino.

“Tinulungan ako ng Bibliya na makita ang mga pakinabang ng pagiging tapat.”​—GUILHERME

Karanasan: Si Guilherme na taga-Brazil ay isang matagumpay na negosyante. Inamin niyang mahirap maging tapat. “Ang isang negosyante ay madaling makagawa ng pandaraya, maaaring dahil kailangan niyang maabot ang goal ng kompanya o makisabay sa kompetisyon,” ang sabi ni Guilherme. “Para sa marami, normal lang ang pagbibigay at pagtanggap ng suhol. Kapag bago pa lang ang negosyo mo at  malaki ang iyong pinansiyal na pananagutan, mahirap maging tapat.”

Gayunman, nakapanatiling tapat si Guilherme. Sinabi niya: “Kahit na maraming di-tapat sa mundo ng negosyo, posible pa ring maging tapat ang isa. Kailangan mong magkaroon ng matibay na pamantayang moral. Tinulungan ako ng Bibliya na makita ang mga pakinabang ng pagiging tapat. Ang isang tapat ay may malinis na konsiyensiya, panloob na kapayapaan, at paggalang sa sarili. Puwede siyang maging mabuting impluwensiya sa mga nakapaligid sa kaniya.”

SIMULAIN NG BIBLIYA: “Yaong mga determinadong maging mayaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming hangal at nakasasakit na mga pagnanasa, na nagbubulusok sa mga tao sa pagkapuksa at pagkapahamak. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang mga bagay.”​—1 Timoteo 6:9, 10.

“Buti na lang, ikinapit ko ang matataas na pamantayang moral ng Bibliya. Dahil dito, nagkaroon ako ng magandang reputasyon.”​—ANDRÉ

Karanasan: Si André ay may-ari ng isang kompanyang nag-iinstila ng security system. Kliyente niya ang isang malaking soccer club. Minsan, pagkatapos ng isang malaking laro, pumunta si André sa opisina ng mga namamahala sa club para kunin ang bayad sa kaniyang serbisyo. Abalang-abala pa sila sa pagbibilang ng nakolektang pera. Dahil gabi na, nagmamadaling binayaran ng superbisor ang mga supplier, pati na si André.

“Nang pauwi na ako, napansin kong sobra ang ibinayad sa akin ng superbisor,” ang sabi ni André. “Alam kong posibleng hindi na niya malalaman kung sino ang nabigyan niya ng sobrang bayad. Pero alam ko ring siya ang sisingilin sa nawalang pera! Kaya bumalik ako. Nakipagsiksikan ako sa mga nagkakagulong tagahanga at ibinalik ko ang sobrang pera. Gulát na gulát ang superbisor. Ngayon lang may nagsauli ng pera sa kaniya.”

“Dahil diyan, nakuha ko ang respeto ng superbisor,” ang sabi pa ni André. “Maraming taon na ang lumipas, at sa lahat ng dating supplier, ako na lang ang may kontrata sa club. Buti na lang, ikinapit ko ang matataas na pamantayang moral ng Bibliya. Dahil dito, nagkaroon ako ng magandang reputasyon.”

Nakapagpapatibay malaman na sa tulong ng Diyos, malalabanan natin ang mga impluwensiya ng katiwalian. Pero kung sa sarili lang nating pagsisikap, hindi lubusang mawawala ang katiwalian. Napakalalim ng ugat ng problemang ito, anupat hindi kayang solusyonan ng di-perpektong mga tao. Ibig bang sabihin, hindi na kailanman mawawala ang katiwalian? Malalaman natin ang sagot ng Bibliya sa huling artikulo ng seryeng ito.