Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 Turuan ang Iyong mga Anak

Napahamak si Gehazi Dahil sa Kasakiman

Napahamak si Gehazi Dahil sa Kasakiman

MAY isang bagay ka bang gustung-gustong makuha? * Kung oo, normal lang iyan. Pero dapat ka bang magsinungaling para makuha iyon?— Hindi. Ang gayong tao ay sakim. Tingnan natin kung paano napahamak ang isang lalaki dahil sa kasakiman. Siya ay si Gehazi. Lingkod siya ni Eliseo na isang propeta ng tunay na Diyos, si Jehova.

Nabuhay sina Eliseo at Gehazi mga isang libong taon bago isilang sa lupa ang Anak ng Diyos na si Jesus. Ginamit ni Jehova si Eliseo para maghimala! Halimbawa, sinasabi sa Bibliya ang tungkol sa isang importanteng lalaki sa hukbo ng Sirya na nagkaketong. Si Eliseo lang ang nakapagpagaling sa kaniya.

Kapag ginagamit ng Diyos si Eliseo para magpagaling, hindi siya tumatanggap ng bayad. Alam mo ba kung bakit?— Dahil alam ni Eliseo na ang gayong mga himala ay galing kay Jehova—hindi sa kaniya. Tuwang-tuwa si Naaman nang gumaling siya kaya gusto niyang bigyan ng ginto, pilak, at magagandang damit si Eliseo. Ayaw tanggapin ni Eliseo ang mga regalo, pero gustung-gusto iyon ni Gehazi.

Pagkaalis ni Naaman, hinabol siya ni Gehazi nang hindi ipinaaalam kay Eliseo. Nang maabutan niya si Naaman, alam mo ba kung ano ang sinabi niya?— ‘Isinugo ako ni Eliseo para sabihin sa iyo na may dalawa siyang bisita na bagong dating. Gusto sana niyang magkaroon  ng dalawang pamalit na damit para maibigay sa kanila.’

Pero hindi iyon totoo! Inimbento lang iyon ni Gehazi para makuha ang mga damit na ibinibigay ni Naaman kay Eliseo. Siyempre, hindi iyon alam ni Naaman. Kaya masaya niyang ibinigay kay Gehazi ang mga regalo. Sobra pa nga kaysa sa hiningi ni Gehazi! Alam mo ba kung ano ang sumunod na nangyari?

Pag-uwi ni Gehazi, tinanong siya ni Eliseo: ‘Saan ka galing?’

‘Wala naman po akong pinuntahan,’ ang sagot ni Gehazi. Pero ipinaalam ni Jehova kay Eliseo ang ginawa ni Gehazi. Kaya sinabi ni Eliseo: ‘Hindi ito panahon para tumanggap ng pera at mga damit!’

Dahil kinuha ni Gehazi ang pera at mga damit na hindi naman para sa kaniya, inilipat ng Diyos sa kaniya ang ketong ni Naaman. Ano ang matututuhan natin dito?— Ang isang itinuturo nito sa atin ay na hindi tayo dapat mag-imbento ng mga kuwentong di-totoo.

Bakit ba nag-imbento ng kuwento si Gehazi?— Dahil sakim siya. Nagsinungaling siya upang makuha ang mga bagay na hindi para sa kaniya. Dahil dito, habambuhay siyang nagkaketong.

Pero may mas mabigat pang nangyari kay Gehazi. Alam mo ba kung ano iyon?— Nawala ang pagsang-ayon at pag-ibig sa kaniya ng Diyos. Huwag na huwag sana tayong gagawa ng anumang bagay na magiging dahilan para mawala iyon! Sa halip, maging mabait tayo at handang magbigay sa iba.

Basahin sa iyong Bibliya

^ par. 3 Kapag binabasa mo ito sa isang bata, ang gatlang pagkatapos ng tanong ay nagsisilbing paalaala sa iyo na huminto at hintayin ang kaniyang sagot.