Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan  |  Disyembre 2010

 Turuan ang Iyong mga Anak

Isang Sekretong Puwede Mong Sabihin sa Iba

Isang Sekretong Puwede Mong Sabihin sa Iba

GUSTO mo bang makaalam ng sekreto?— * May sasabihin ako sa iyong sekreto. Tinatawag ito sa Bibliya na “sagradong lihim [o sekreto] na pinanatiling tahimik sa loob ng lubhang mahabang panahon.” (Roma 16:25) Noon, Diyos lamang ang nakakaalam sa “sagradong lihim.” Tingnan natin kung paano ipinaalam ng Diyos sa iba ang sekretong ito.

Alam mo ba ang ibig sabihin ng ‘sagrado’?— Iyan ay nangangahulugang banal, malinis, o napakaespesyal. Ang lihim ay sagrado kasi galing ito sa isang banal na Diyos. Sino sa palagay mo ang gustong makaalam sa espesyal na sekretong ito?— Ang mga anghel. Sinasabi ng Bibliya: “Sa mismong mga bagay na ito ay nagnanasang magmasid ang mga anghel.” Oo, gusto nilang maintindihan ang banal na sekretong ito.—1 Pedro 1:12.

Nang pumarito si Jesus sa lupa, ipinaliwanag niya ito. Sinabi niya sa kaniyang mga alagad: “Sa inyo ay ibinigay ang sagradong lihim ng kaharian ng Diyos.” (Marcos 4:11) Napansin mo ba kung tungkol saan ang sagradong lihim?— Ito ay tungkol sa Kaharian ng Diyos, na itinuro ni Jesus na ipanalangin natin.—Mateo 6:9, 10.

Tingnan naman natin kung paano nanatiling sekreto ang Kaharian ng Diyos “sa loob ng lubhang mahabang panahon.” Pagkatapos labagin nina Adan at Eva ang kautusan ng Diyos at palayasin sila sa hardin ng Eden, nalaman ng mga lingkod ng Diyos na gagawin pa rin ng Diyos na paraiso ang buong lupa. (Genesis 1:26-28; 2:8, 9; Isaias 45:18) Isinulat nila kung paano masisiyahan ang mga tao sa lupa sa ilalim ng Kaharian ng Diyos. Kaya lang, hindi pa nila lubos na nauunawaan kung paano ito mangyayari. Pero naintindihan na ito ng mga tao nang dumating si Jesus sa lupa at ipinaliwanag ang tungkol sa Kahariang iyon.—Awit 37:11, 29; Isaias 11:6-9; 25:8; 33:24; 65:21-24.

Isipin naman ngayon ang tungkol sa Tagapamahala ng Kaharian ng Diyos. Alam mo ba kung sino ang pinili ng Diyos na maging Tagapamahala?— Ang kaniyang Anak, ang “Prinsipe ng Kapayapaan,” si Jesu-Kristo. “Ang pamamahala bilang prinsipe ay maaatang sa kaniyang balikat,” sabi ng Bibliya. (Isaias 9:6, 7) Dapat tayong kumuha ng “kaalaman sa sagradong lihim ng Diyos, samakatuwid ay si Kristo.” (Colosas 2:2) Alam natin na inilipat ng Diyos sa bahay-bata ni Maria ang buhay ng unang anghel (ang espiritung Anak) na nilalang Niya. Ang Anak na iyon, na isang makapangyarihang anghel, ang isinugo ng Diyos sa lupa bilang isang hain upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.—Mateo 20:28; Juan 3:16; 17:3.

Pero mayroon pa tayong dapat malaman  tungkol sa sekretong ito. May iba pang lalaki’t babae na makakasama sa langit ang binuhay-muling si Jesus at maghahari sila roon na kasama niya!—Efeso 1:8-12.

Alamin natin kung sinu-sino ang ilan sa kanila. Sinabi ni Jesus sa kaniyang tapat na mga apostol na ipaghahanda niya sila ng isang dako roon. (Juan 14:2, 3) Kung babasahin mo ang sumusunod na mga teksto, makikilala mo ang ilan sa mga maghaharing kasama ni Jesus sa Kaharian ng kaniyang Ama.—Mateo 10:2-4; Marcos 15:39-41; Juan 19:25.

Sa loob ng mahabang panahon, hindi alam ng mga tao kung ilan ang mamamahala sa langit na kasama ni Jesus. Pero ngayon, alam na natin. Alam mo ba kung ilan?— Sinasabi ng Bibliya na sila ay 144,000. Bahagi rin ito ng sagradong lihim.—Apocalipsis 14:1, 4.

Sang-ayon ka ba na “ang sagradong lihim ng kaharian ng Diyos” ang pinakamagandang sekreto na puwedeng malaman ng sinuman?— Kung gayon, sikapin nating matuto nang higit tungkol dito para maipaliwanag natin ang mga bagay na ito sa marami.

^ par. 3 Kapag binabasa mo ito sa isang bata, ang gatlang pagkatapos ng tanong ay nagsisilbing paalaala sa iyo na huminto at hintayin ang kaniyang sagot.