Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan  |  Hunyo 2010

 Turuan ang Iyong mga Anak

Ang mga Sumulat Tungkol kay Jesus

Ang mga Sumulat Tungkol kay Jesus

NASISIYAHAN ka bang basahin ang ulat tungkol kay Jesus?— * Ang ilan ay nagugulat na walang isinulat si Jesus na aklat sa Bibliya. Gayunman, maraming masasabi sa atin tungkol sa kaniya ang walong manunulat ng Bibliya. Nabuhay sila kasabay ni Jesus, at isinulat nila ang mga itinuro niya. Alam mo ba kung sinu-sino sila?— Sila ay sina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Ang iba pa ay sina Pedro, Santiago, Judas, at Pablo. Kilala mo ba sila?—

Pag-usapan muna natin ang tatlong manunulat na kabilang sa 12 apostol ni Jesus. Alam mo ba ang mga pangalan nila?—Sila ay sina Pedro, Juan, at Mateo. Dalawang liham para sa kaniyang mga kapuwa Kristiyano ang isinulat ni Pedro. Sinabi niya sa kanila ang alam niya tungkol sa mga ginawa at sinabi ni Jesus. Basahin ang 2 Pedro 1:16-18, at tingnan ang paglalarawan ni Pedro nang marinig niya na kinausap ng Diyos na Jehova mula sa langit si Jesus.—Mateo 17:5.

Limang aklat naman ng Bibliya ang isinulat ni apostol Juan. Sa huling hapunan ng Panginoon kasama ang kaniyang mga alagad, katabi ni Juan si Jesus. Naroon din siya nang mamatay si Jesus. (Juan 13:23-26; 19:26) Isinulat ni Juan ang isa sa apat na aklat ng Bibliya tungkol sa buhay ni Jesus na tinatawag na mga Ebanghelyo. Isinulat din niya ang Apocalipsis na ibinigay sa kaniya ni Jesus at ang tatlong liham sa Bibliya na ipinangalan sa kaniya. (Apocalipsis 1:1) Ang ikatlong manunulat ng Bibliya na naging apostol ni Jesus ay si Mateo, isang dating maniningil ng buwis.

Dalawa pang manunulat ng Bibliya ang talagang nakakakilala kay Jesus. Sila ang nakababatang mga kapatid ni Jesus sa ina. (Mateo 13:55) Hindi sila agad naging mga alagad ni Jesus. Inisip pa nga nila na medyo nasisiraan siya ng isip dahil sa kaniyang sigasig sa pangangaral. (Marcos 3:21) Sino sila?— Ang isa ay si Santiago na sumulat ng aklat ng Bibliya na Santiago. Ang isa pa ay si Judas na sumulat naman ng aklat ng Bibliya na Judas.—Judas 1.

Ang dalawa pang sumulat tungkol sa buhay ni Jesus ay sina Marcos at Lucas. Malaki ang bahay sa Jerusalem ng ina ni Marcos na si Maria. Doon nagtitipon ang unang mga Kristiyano kasama si apostol Pedro. (Gawa 12:11, 12) Mga ilang taon bago nito, sa gabi ng huling Paskuwa ni Jesus kasama ang kaniyang mga apostol, malamang na sinundan sila ni Marcos nang pumunta sila sa hardin ng Getsemani. Nang arestuhin si Jesus, sinunggaban ng mga sundalo si Marcos pero naiwan niya ang kaniyang kasuotan sa kaniyang pagtakas.—Marcos 14:51, 52.

Si Lucas ay isang edukadong doktor na malamang na naging alagad pagkamatay ni Jesus. Pinag-aralan niyang mabuti ang buhay ni Jesus at sumulat ng isang maliwanag at tumpak na ulat tungkol dito. Nang maglaon, si Lucas ay kasamang naglakbay ni apostol Pablo at isinulat niya ang aklat ng Bibliya na Mga Gawa.—Lucas 1:1-3; Gawa 1:1.

 Si Pablo ang ikawalong manunulat ng Bibliya na sumulat tungkol kay Jesus. Naturuan siya ng kilalang abogado na si Gamaliel. Dahil si Pablo, na dating tinatawag na Saul, ay pinalaki at tinuruan ng mga Pariseo, napoot siya noon sa mga alagad ni Jesus at naging kasabuwat sa pagpatay sa kanila. (Gawa 7:58–8:3; 22:1-5; 26:4, 5) Alam mo ba kung paano nalaman ni Pablo ang katotohanan tungkol kay Jesus?—

Nang patungo si Pablo sa Damasco para arestuhin ang mga alagad ni Jesus, bigla siyang nabulag dahil sa liwanag mula sa langit. Narinig niya ang isang tinig: “Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig?” Si Jesus ang nagsasalita! Sinabi niya kay Pablo na pumunta sa Damasco. Pagkatapos, inutusan ni Jesus ang alagad niyang si Ananias na kausapin si Pablo. At naging alagad ni Jesus si Pablo. (Gawa 9:1-18) Isinulat ni Pablo ang 14 na aklat sa Bibliya, mula Roma hanggang Hebreo.

Nasimulan mo na bang basahin ang mga aklat ng Bibliya tungkol kay Jesus o may nahilingan ka na bang magbasa nito para sa iyo?— Ang isa sa pinakamagandang bagay na magagawa mo sa iyong buhay ay ang simulang basahin ngayon ang sinasabi ng Bibliya tungkol kay Jesus habang bata ka pa.

^ par. 3 Kapag binabasa mo ito sa isang bata, ang gatlang pagkatapos ng tanong ay nagsisilbing paalaala sa iyo na huminto at hintayin ang kaniyang sagot.