Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan  |  Agosto 2009

Ang Mabuting Relihiyon ay May Paggalang sa Salita ng Diyos

Ang Mabuting Relihiyon ay May Paggalang sa Salita ng Diyos

MAY paggalang si Jesus sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. Makikita ito sa mga sagot niya nang tuksuhin siya ng Diyablo. (Mateo 4:4-11) Halimbawa, ano ang naging tugon ni Jesus nang hamunin siya ni Satanas na gawing tinapay ang ilang bato? Tinanggihan ni Jesus ang tukso sa pamamagitan ng pagsipi sa mga kinasihang salita ni Moises, na mababasa mo sa Deuteronomio 8:3. At nang ialok ng Diyablo kay Jesus ang pamamahala sa lahat ng kaharian sa daigdig kapalit ng isa lamang gawang pagsamba, ano ang naging tugon ni Jesus? Tinanggihan niya ito at binanggit ang isang simulain sa Kasulatan na mababasa mo sa Deuteronomio 6:13.

Isipin mo! Kahit na Anak ng Diyos si Jesus, ginamit pa rin niya ang Bibliya bilang awtoridad sa kaniyang pagtuturo. At tiyak na hindi niya kailanman ipinagwalang-bahala ang Salita ng Diyos dahil lamang sa mga tradisyon ng tao. (Juan 7:16-18) Pero hindi iginagalang ng maraming lider ng relihiyon noong panahon ni Jesus ang Salita ng Diyos. Bakit? Dahil mas mahalaga sa kanila ang mga tradisyon ng tao kaysa sa Banal na Kasulatan. Prangkahang sinabi ni Jesus sa kanila: “Dahil nga sa inyong kaugalian [tradisyon] ay winawalan ninyo ng kabuluhan ang salita ng Dios. Mga mapagpaimbabaw! Tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo: ‘“Iginagalang ako ng bayang ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang puso nila’y malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin; Ang kanilang itinuturo ay utos ng tao.”’”—Mateo 15:6-9, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.

Marami sa mga relihiyon sa daigdig, Kristiyano man o hindi, ang nag-aangking gumagalang  sa Bibliya. Gayunpaman, ilan sa mga relihiyong alam mo ang mas sumusunod sa malinaw na mga turo ng Salita ng Diyos kaysa sa tradisyon ng tao kapag nagkasalungatan ang mga ito? Isaalang-alang ang dalawa lamang halimbawa.

PAKSA: Relihiyosong titulo.

KUNG ANO ANG ITINUTURO NG BIBLIYA:

Kinondena ni Jesus ang mga lider ng relihiyon noong kaniyang panahon dahil gusto nila ng mga titulo at maging prominente. Sinabi niya na gusto ng mga lalaking iyon “ang kabisera sa mga handaan, at mga piling upuan sa sinagoga. Gusto nilang sila’y pinagpupugayan sa mga liwasang-bayan, at tinatawag na ‘Rabi’.” Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Huwag kayong patatawag ng Rabi pagkat iisa ang inyong Panginoon at kayo’y magkakapatid. Huwag din ninyong tawaging ama ang sinumang tao dito sa lupa pagkat iisa ang inyong ama, ang Ama sa langit.”—Mateo 23:1-10, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.

TANONG:

Gusto ba ng mga lider ng relihiyong ito na tawagin sila sa mararangal na titulo at maging prominente sa komunidad, o iniiwasan nila ito bilang pagsunod sa utos ni Jesus?

PAKSA: Paggamit ng mga larawan sa pagsamba.

KUNG ANO ANG ITINUTURO NG BIBLIYA:

“Huwag kang gagawa ng inukit na diyus-diyusan o imahen ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa mga tubig sa ilalim ng lupa; huwag kang yuyuko o maglilingkod sa kanila.”—Exodo 20:4, 5, Biblia ng Sambayanang Pilipino.

Sumulat si apostol Juan sa mga Kristiyano: “Lumayo kayo sa mga dios-diosan.”—1 Juan 5:21, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.

TANONG:

Sinusunod ba ng relihiyong ito ang malinaw na utos ng Bibliya na huwag gumamit ng mga imahen at diyus-diyosan sa pagsamba sa Diyos?

Masusumpungan Mo ang Tamang Relihiyon

Sa kabila ng napakaraming relihiyon sa ngayon, masusumpungan mo ang isa na patungo sa buhay. Maraming pagkakakilanlang tanda ang “dalisay at walang kapintasang relihiyon na tinatanggap ng Dios.” (Santiago 1:27, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino) Ang mga tekstong binanggit sa mga artikulong ito ay parang mga karatulang nagsasabi ng direksiyon na tutulong sa iyong makita ang relihiyong iyon.

Bakit hindi mo hilingin sa mga Saksi ni Jehova na sagutin ang mga tanong na nasa mga artikulong ito? Habang pinag-iisipan mo ang sinasabi nila, sundin ang mabuting halimbawa ng mga taga-Berea noong unang siglo. Nang marinig ang ipinangaral ni apostol Pablo, ‘sinaliksik nila ang mga Kasulatan para alamin kung totoo ang sinabi ni Pablo.’ (Gawa 17:11, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino) Gaya ng mga taga-Berea, kung iginagalang mo ang Salita ng Diyos at masikap na pinag-aaralan ito, masusumpungan mo ang relihiyong patungo sa buhay. Nasa iyo ang pagpapasiya.

Aling relihiyon ang nagpapasigla sa mga tao na pag-aralan ang Kasulatan para patunayan na talagang totoo ang kanilang pinag-aaralan?