Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Disyembre 2015

Natatandaan Mo Ba?

Natatandaan Mo Ba?

Nabasa mo bang mabuti ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung masasagot mo ang mga sumusunod:

Kapag dumating ang wakas, ano ang ilang bagay na magwawakas?

Ang ilan ay ang bigong pamamahala ng tao, digmaan at kawalang-katarungan, mga relihiyon na hindi sumunod sa Diyos at nanligáw sa mga tao, at mga taong di-makadiyos.—5/1, p. 3-5.

Sino si Gog ng Magog na binabanggit sa aklat ng Ezekiel?

Sa halip na tumukoy kay Satanas, lumilitaw na si Gog ng Magog ay tumutukoy sa koalisyon ng mga bansa na magtatangkang lumipol sa bayan ng Diyos kapag nagsimula na ang malaking kapighatian.—5/15, p. 29-30.

Ano ang anim na bagay na makatutulong sa isa na manatiling maganda kahit sa pagtanda?

Inirerekomenda ng Bibliya na tayo ay maging (1) mapagpakumbaba, (2) timbang, (3) positibo, (4) mapagbigay, (5) palakaibigan, at (6) mapagpasalamat. Makatutulong ang mga ito para ang isa ay manatiling maganda kahit sa pagtanda.—6/1, p. 8-10.

Paano makikita sa mga himala ni Jesus ang kaniyang pagkabukas-palad?

Sa isang kasalan sa Cana, ginawa ni Jesus na alak ang mga 380 litro ng tubig. Minsan naman, makahimala niyang pinakain ang mahigit 5,000 katao. (Mat. 14:14-21; Juan 2:6-11) Sa dalawang pagkakataong iyon, tinularan niya ang pagkabukas-palad ng kaniyang Ama.—6/15, p. 4-5.

Bakit tayo makatitiyak na mapalulugdan natin ang Diyos kahit hindi tayo sakdal?

Ang mga taong gaya nina Job, Lot, at David ay nakagawa ng mga pagkakamali. Pero gusto nilang paglingkuran ang Diyos. Lungkot na lungkot sila sa kanilang nagawa, at nagbago sila. Nakamit nila ang pagsang-ayon ng Diyos, at magagawa rin natin ito.—7/1, p. 12-13.

Ang pagkapuksa ba ng Babilonyang Dakila ay nangangahulugan ng kamatayan ng lahat ng dating miyembro ng mga huwad na relihiyon?

Lumilitaw na hindi. Ipinahihiwatig ng Zacarias 13:4-6 na iiwan maging ng ilang klero ang kanilang relihiyosong landasin at itatangging naging bahagi sila ng huwad na relihiyon.—7/15, p. 15-16.

Bakit pumayag si Barak na makipagdigma tangi lamang kung sasama si Debora?

Matibay ang pananampalataya ni Barak. Sa halip na humingi kay Jehova ng karagdagang sandata, gusto ni Barak na naroroon ang kinatawan ng Diyos—si Debora—para patibayin siya at ang kaniyang mga tauhan. (Huk. 4:6-8; 5:7)—8/1, p. 13.

Ano-ano ang ilang bagay na puwedeng bulay-bulayin ng isang Kristiyano?

Puwede nating bulay-bulayin ang mga nilikha ni Jehova, ang kaniyang Salita, ang pribilehiyo ng panalangin, at ang maibiging paglalaan niya ng pantubos.—8/15, p. 10-13.

Paano nakaaapekto sa pakikipag-date ang pag-iwas sa masasamang kasama?

Mabait tayo sa mga di-kapananampalataya. Pero labag sa utos ng Diyos ang makipag-date sa isang hindi nakaalay sa Diyos at di-tapat sa Kaniyang mga pamantayan. (1 Cor. 15:33)—8/15, p. 25.

Paano naiwala ni Pedro ang kaniyang pokus, at paano muling tumibay ang pananampalataya niya?

Dahil sa pananampalataya, nakapaglakad si apostol Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. (Mat. 14:24-32) Pero nang tumingin si Pedro sa buhawi, natakot siya. Pagkatapos, nagpokus siyang muli kay Jesus at tinanggap ang tulong nito.—9/15, p. 16-17.

Sinasabi ng Gawa 28:4 na naisip ng mga taga-Malta na mamamatay-tao si apostol Pablo. Bakit?

Nang tuklawin si Pablo ng isang makamandag na ahas, maaaring inakala ng mga tao na pinarurusahan siya ni Dike, ang diyosa ng katarungan.—10/1, p. 9.

Ano ang matututuhan natin sa pagkagambala ni Marta sa maraming gawain?

Minsan, nagambala si Marta dahil sa paghahanda ng maraming pagkain. Sinabi ni Jesus sa kaniya na pinili ni Maria ang mabuting bahagi dahil nakinig ito sa kaniyang mga turo. Kailangan nating mag-ingat para hindi makahadlang ang di-mahahalagang bagay sa ating espirituwal na mga gawain.—10/15, p. 18-20.