Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Natatandaan Mo Ba?

Natatandaan Mo Ba?

Nabasa mo bang mabuti ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung masasagot mo ang mga sumusunod:

Dapat bang manalangin kay Jesu-Kristo ang mga Kristiyano?

Hindi. Itinuro mismo ni Jesus na kay Jehova tayo manalangin. Nanalangin si Jesus sa kaniyang Ama para magpakita ng halimbawa. (Mat. 6:6-9; Juan 11:41; 16:23) Kaayon nito, sa Diyos nanalangin ang unang mga tagasunod ni Jesus at hindi sa kaniya. (Gawa 4:24, 30; Col. 1:3)—1/1, pahina 14.

Taon-taon, ano ang puwede nating gawin para makapaghanda sa pag-alaala sa kamatayan ni Jesus?

Maaari nating basahin ang nakaiskedyul na pagbasa sa Bibliya na may kaugnayan sa pangyayaring ito. Puwede rin nating dagdagan ang oras natin sa ministeryo sa panahong ito. At maaari nating bulay-bulayin nang may pananalangin ang pag-asang ibinigay sa atin ng Diyos.—1/15, pahina 15-16.

Ano ang nangyari sa dalawang bilanggong Ehipsiyo na nagkuwento ng kanilang panaginip kay Jose?

Sinabi ni Jose sa katiwala ng kopa ni Paraon na ibabalik ito sa dati nitong posisyon. Ang panaginip naman ng magtitinapay ay nangangahulugan na ipapapatay siya ni Paraon at ibibitin sa tulos. Nagkatotoo ang mga pakahulugang ito. (Gen. 40:1-22)—2/1, pahina 12-14.

Anong di-inaasahang regalo ang natanggap ng mga kapatid sa Japan?

Nakatanggap sila ng buklet na naglalaman ng aklat ng Mateo mula sa Bagong Sanlibutang Salin. Iniaalok ito sa ministeryo, at tinatanggap ng maraming hindi pamilyar sa Bibliya.—2/15, pahina 3.

Anong mga kalagayan noong unang siglo ang nakatulong para lumaganap ang mabuting balita?

Dahil sa Pax Romana, halos walang naging labanan noon. Nakapaglakbay sa maraming maaayos na kalsada ang unang mga alagad. Malawakang ginamit ang wikang Griego, na nakatulong sa pangangaral, maging sa mga Judio na nasa iba’t ibang lugar ng imperyo. At nagamit din ng mga alagad ang batas Romano para maipagtanggol ang mabuting balita.—2/15, pahina 20-23.

Bakit hindi nagdiriwang ng Easter ang mga tunay na Kristiyano?

Inutusan ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod na alalahanin ang kaniyang kamatayan, hindi ang kaniyang pagkabuhay-muli. (Luc. 22:19, 20)—3/1, pahina 8.

Sa nakalipas na mga taon, bakit bihira nang talakayin sa ating mga publikasyon ang tipiko at antitipikong mga paglalarawan sa Bibliya?

Binabanggit ng Bibliya na may mga indibiduwal na nagsilbing tipikong paglalarawan ng mas dakilang bagay. Makikita sa Galacia 4:21-31 ang isang halimbawa. Gayunman, mas makabubuting huwag mag-isip o magbigay ng antitipikong kahulugan kung wala itong batayan sa Kasulatan. Pero maaari tayong maghanap ng mga aral mula sa mga indibiduwal at pangyayari na binabanggit sa Bibliya. (Roma 15:4)—3/15, pahina 17-18.

Bakit dapat tayong maging interesado sa piraso ng papiro na natagpuan sa isang sinaunang tambak ng basura sa Ehipto?

Noong nakalipas na ika-20 siglo, may natagpuang papiro na naglalaman ng bahagi ng Ebanghelyo ni Juan. Maaaring ginawa ito mga ilang dekada matapos isulat ni Juan ang kaniyang aklat. Pinatutunayan ng nilalaman nito na ang tekstong mababasa natin ngayon ay tumpak, at na talagang maaasahan ang Bibliya.—4/1, pahina 10-11.

Bakit maibiging kaayusan ang pagtitiwalag sa isang di-nagsisising nagkasala?

Binabanggit sa Bibliya ang mga hakbang sa pagtitiwalag, na maaaring magdulot ng mabubuting resulta. (1 Cor. 5:11-13) Napararangalan nito ang pangalan ng Diyos, pinoprotektahan ang malinis na kongregasyon, at maaaring matauhan ang nagkasala.—4/15, pahina 29-30.