Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Hunyo 2015

“Nangangailangan Kayo ng Pagbabata”

“Nangangailangan Kayo ng Pagbabata”

NANG mabautismuhan si Anita * bilang Saksi ni Jehova, sinalansang siya nang husto ng kaniyang mister. “Hinadlangan niya akong dumalo sa mga pulong at pinagbawalan pa ngang banggitin ang pangalan ng Diyos,” ang sabi ni Anita. “Mabanggit ko lang ang pangalan ni Jehova, sumisiklab na sa galit ang mister ko.”

Naging malaking hamon din kay Anita kung paano niya tuturuan ang kaniyang mga anak tungkol kay Jehova. “Bawal ang pagsamba kay Jehova sa sarili ko mismong tahanan. Kaya patago kong tinuturuan ang aking mga anak. Hindi ko rin sila maisama sa mga pulong.”

Gaya ng makikita sa karanasan ni Anita, talagang puwedeng masubok ang katapatan ng isang Kristiyano kapag sinasalansang ng kapamilya. Totoo rin iyan kapag ang isa ay dumaranas ng problema sa kalusugan, namatayan ng anak o asawa, o may kapamilyang tumalikod kay Jehova. Kaya ano ang makatutulong sa isang Kristiyano para makapanatiling tapat kay Jehova?

Sa harap ng gayong mga pagsubok, ano ang gagawin mo? Sinabi ni apostol Pablo: “Nangangailangan kayo ng pagbabata.” (Heb. 10:36) Pero ano ang makatutulong sa iyo na magbata?

MANALANGIN NANG MAY PAGTITIWALA KAY JEHOVA

Magkakaroon tayo ng lakas na kailangan para mabata ang mga pagsubok kung mananalangin tayo nang may pagtitiwala sa Diyos. Tingnan ang isang halimbawa. Lunes ng hapon noon nang isang trahedya ang dumating sa pamilya ni Ana. Biglang namatay ang mister niya na 30 taon na niyang kasama. “Hindi na siya nakauwi mula sa trabaho,” ang sabi ni Ana, “at 52 anyos lang siya.”

Paano ito nakayanan ni Ana? Nagpakaabala siya sa trabaho, na nakatulong naman sa kaniya, pero hindi naalis ang kirot na nadarama niya. Sinabi niya: “Ibinuhos ko kay Jehova ang laman ng puso ko at nagmakaawang tulungan niya akong makayanan ang sakit ng pagkawala ng mister ko.” Sinagot ba ni Jehova ang mga panalangin niya? Kumbinsido si Ana na sinagot siya ng Diyos. Sinabi niya: “Ang kapayapaan na tanging Diyos lang ang makapagbibigay ang nagpagaan ng loob ko at nagpanatili ng aking katinuan. Nakatitiyak akong bubuhaying muli ni Jehova ang mister ko.”—Fil. 4:6, 7.

Ipinangako ng “Dumirinig ng panalangin” na ilalaan niya sa kaniyang mga lingkod ang kailangan nila para makapanatiling tapat sa kaniya. (Awit 65:2) Hindi ba’t nakapagpapatibay iyan ng pananampalataya? Makatutulong ito para makita mong makapagbabata ka rin.

MAGING MALAPÍT SA MGA KAPATID

Tinutulungan ni Jehova ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng kongregasyong Kristiyano. Halimbawa, noong matinding pinag-usig ang kongregasyon sa Tesalonica, hinimok ni Pablo ang mga Kristiyano roon na “patuloy [nilang] aliwin ang isa’t isa at patibayin ang isa’t isa.” (1 Tes. 2:14; 5:11) Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagiging malapít sa bawat isa taglay ang pag-ibig, nakayanan ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang pagsubok sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang pagbabata ay napakagandang halimbawa sa atin ngayon. May matututuhan tayo rito na tutulong sa atin na magbata.

Ang malapít na pakikipagkaibigan sa mga kapatid sa kongregasyon ay makatutulong sa atin na magbahagi ng “mga bagay na nakapagpapatibay sa isa’t isa.” (Roma 14:19) Lalo nang mahalaga ito sa mga panahong mahirap ang pinagdaraanan natin. Si Pablo mismo ay dumanas ng maraming kapighatian, at binigyan siya ni Jehova ng lakas para makapagbata. May mga panahong ginamit ng Diyos ang mga kapatid para patibayin si Pablo. Halimbawa, nang magpadala si Pablo ng mga pagbati sa mga kapatid sa kongregasyon sa Colosas, sinabi niya tungkol sa kanila: “[Sila ay] naging tulong na nagpapalakas sa akin.” (Col. 4:10, 11) Oo, pinakilos sila ng pagmamahal nila kay Pablo na aliwin at patibayin  siya noong kailangan niya ito. Tiyak na nakatanggap ka na rin ng tulong at pampatibay mula sa mga kapatid sa kongregasyon.

TULONG MULA SA MGA ELDER

May isa pang tulong na inilalaan si Jehova sa loob ng kongregasyong Kristiyano—ang mga elder. Ang may-gulang sa espirituwal na mga brother na ito ay maaaring maging “gaya ng taguang dako sa hangin at dakong kublihan sa bagyong maulan, gaya ng mga bukal ng tubig sa lupaing walang tubig, gaya ng lilim ng malaking bato sa lupaypay na lupain.” (Isa. 32:2) Nakagiginhawa ngang malaman iyan! Sinasamantala mo ba ang maibiging paglalaang ito? Ang tulong at pampatibay na ibinibigay ng mga elder ay makatutulong sa iyo na magbata.

Hindi naman gumagawa ng himala ang mga elder. Sila ay hindi sakdal at “may mga kahinaang katulad ng sa [atin].” (Gawa 14:15) Pero malaking tulong ang mga panalangin nila para sa kapakanan natin. (Sant. 5:14, 15) Sinabi ng isang brother sa Italy na maraming taon nang pinahihirapan ng sakit na muscular dystrophy: “Ang pagmamahal at malasakit ng mga brother pati na ang malimit na pagdalaw nila ay nakatulong sa akin na magbata.” Lubusan mo bang sinasamantala ang maibiging paglalaang ito ni Jehova?

MAGKAROON NG REGULAR NA RUTIN SA ESPIRITUWAL

May magagawa pa tayo para makapagbata. Magkaroon ng regular na rutin sa espirituwal. Tingnan ang halimbawa ng 39-anyos na si John, na natuklasang may di-pangkaraniwang kanser. Inamin niya: “Pakiramdam ko, napaka-unfair, kasi napakabata ko pa.” Nang panahong iyon, tatlong taon pa lang ang anak ni John. “Ibig sabihin, hindi lang anak namin ang kailangang alagaan ng misis ko kundi pati ako. Kailangan din niya akong alalayan kapag nagpapagamot ako,” ang sabi ni John. Sa tuwing nagpapa-chemotherapy si John, hinang-hina siya at masamang-masama ang pakiramdam. Hindi lang iyan. Nagkasakit din nang malubha ang tatay ni John at kinailangang alagaan.

Paano nakayanan ni John at ng kaniyang pamilya ang mahirap na sitwasyong ito? “Kahit nanghihina ako, tinitiyak kong may regular na rutin sa espirituwal ang pamilya ko,” ang sabi niya. “Dumadalo kami sa lahat ng pulong, nakikibahagi sa ministeryo linggo-linggo, at regular ang pampamilyang pagsamba namin kahit mahirap kung minsan.” Oo, natutuhan ni John na para mabata ang anumang hamon, mahalagang mapanatiling matibay ang kaugnayan kay Jehova. May masasabi ba siya para sa mga napapaharap din sa mahihirap na kalagayan? Sinabi niya: “Kapag nahimasmasan ka na, ang mga gumugulo sa isip mo ay mapapalitan ng lakas at pag-ibig mula kay Jehova. Patatatagin ka ni Jehova, gaya ng ginawa niya sa akin.”

Nakatitiyak tayo na sa tulong ng Diyos, mababata natin ang mahihirap na pagsubok o kalagayan—ngayon o sa hinaharap. Manalangin tayo nang may pagtitiwala kay Jehova, maging malapít sa mga kapatid sa kongregasyon, humingi ng tulong sa mga elder, at magkaroon ng regular na rutin sa espirituwal. Gaya ng sinabi ni Pablo: “Nangangailangan kayo ng pagbabata.”

^ par. 2 Binago ang ilang pangalan.