Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Oktubre 2014

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Disyem­bre 1 hanggang 28, 2014.

Kusang-Loob Nilang Inihandog ang Kanilang Sarili—Sa Taiwan

Mahigit 100 Saksi ni Jehova ang lumipat doon upang maglingkod kung saan malaki ang pangangailangan para sa mga tagapaghayag ng Kaharian. Alamin ang mga karanasan nila at mga payo kung paano magtatagumpay.

Magkaroon ng Di-natitinag na Pananampalataya sa Kaharian

Anim na tipan ang ginamit ni Jehova para garantiyahang tutuparin ng Kaharian ang kaniyang layunin. Paano mapapatibay ng mga tipang ito ang ating pananampalataya?

“Kayo ay Magiging Isang Kaharian ng mga Saserdote”

Ang huling tatlo sa anim na tipan ay magpapakilos sa atin na magtiwala sa Kaharian ng Diyos at ipangaral sa iba ang mabuting balita.

TALAMBUHAY

Ang Buhay Ko sa Paglilingkod Para sa Kaharian

Si Mildred Olson ay mahigit 75 taon nang naglilingkod kay Jehova, kasama na ang halos 29 na taon bilang misyonero sa El Salvador. Bakit pakiramdam niya’y hindi siya tumatanda?

Mahalin ang Pribilehiyo Mong Gumawang Kasama ni Jehova!

Ano ang nagpakilos sa mga mananamba ni Jehova na isaisantabi ang kanilang personal na mga kagustuhan?

‘Panatilihing Nakatuon ang Pag-iisip sa mga Bagay na Nasa Itaas’

Bakit dapat magpokus sa mga bagay na nasa langit ang mga may pag-asang mabuhay nang walang hanggan sa lupa? Paano nila ito magagawa?