Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Setyembre 2014

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Ang obserbasyon ba ni David na nasa Awit 37:25 at ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:33 ay nangangahulugang hindi kailanman hahayaan ni Jehova na magutom ang isang Kristiyano?

Sumulat si David: “Hindi ko pa nakita ang matuwid na lubusang pinabayaan, ni ang kaniyang supling na naghahanap ng tinapay.” Iyan ay obserbasyon niya batay sa sarili niyang karanasan. Alam niya na laging pinangangalagaan ni Jehova ang kaniyang mga lingkod. (Awit 37:25) Gayunman, ang sinabi ni David ay hindi nangangahulugang walang mananamba ni Jehova ang kinapos o kakapusin kailanman sa pagkain.

May mga pagkakataong si David mismo ay nakaranas ng mahihirap na kalagayan, gaya noong tumatakas siya kay Saul. Kinapos siya ng pagkain at nanghingi ng tinapay para may makain siya at ang mga kasama niya. (1 Sam. 21:1-6) Kaya nang pagkakataong iyon, ‘naghanap ng tinapay’ si David. Pero kahit sa gipit na sitwasyong iyon, hindi nadama ni David na pinabayaan siya ni Jehova. Ang totoo, wala tayong mababasang ulat na namalimos si David para may makain siya.

Sa Mateo 6:33, tiniyak ni Jesus na ilalaan ng Diyos ang pangangailangan ng tapat na mga lingkod kung uunahin nila ang Kaharian. “Patuloy, kung gayon, na hanapin muna ang kaharian at ang kaniyang katuwiran,” ang sabi ni Jesus, “at ang lahat ng iba pang mga bagay na ito [kasama na ang pagkain, inumin, at pananamit] ay idaragdag sa inyo.” Gayunman, ipinahiwatig din ni Jesus na dahil sa pag-uusig ay maaaring makaranas ng gutom ang kaniyang “mga kapatid.” (Mat. 25:35, 37, 40) Nangyari iyan kay apostol Pablo. May mga pagkakataong nagutom siya at nauhaw.—2 Cor. 11:27.

Sinabi ni Jehova na pag-uusigin tayo sa iba’t ibang paraan. Maaaring hayaan niya tayong mapagkaitan ng makakain habang tumutulong tayo sa pagsagot sa paratang ng Diyablo. (Job 2:3-5) Halimbawa, may mga kapananampalataya tayo, gaya ng mga kapatid na ikinulong ng mga Nazi sa kampong piitan, na nanganib ang buhay dahil sa pag-uusig. Ang pagkakait ng pagkain ang isa sa napakalupit na pamamaraang ginamit sa mga Saksi para sirain ang katapatan nila. Ang tapat na mga Saksi ay nanatiling masunurin kay Jehova, at hindi niya sila pinabayaan. Pinahintulutan niyang danasin nila ang gayong pagsubok, kung paanong pinahihintulutan niyang makaranas ng iba’t ibang uri ng pagsubok ang lahat ng Kristiyano. Gayunman, walang alinlangang inaalalayan ni Jehova ang lahat ng nagdurusa alang-alang sa kaniyang pangalan. (1 Cor. 10:13) Tandaan ang sinabi ng Filipos 1:29: “Sa inyo ibinigay ang pribilehiyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya kayo sa kaniya, kundi upang magdusa rin alang-alang sa kaniya.”

Nangangako si Jehova na hindi niya iiwan ang kaniyang mga lingkod. Halimbawa, sinabi niya sa Isaias 54:17: “Anumang sandata na aanyuan laban sa iyo ay hindi magtatagumpay.” Tinitiyak nito at ng iba pang pangako sa Bibliya na ililigtas ng Diyos ang kaniyang bayan bilang isang grupo. Pero bilang indibiduwal, ang isang Kristiyano ay maaaring makaranas ng mga pagsubok, na posible pa ngang maging dahilan ng kamatayan niya.