Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Mayo 2014

Sumasabay Ka ba sa Pagsulong ng Organisasyon ni Jehova?

Sumasabay Ka ba sa Pagsulong ng Organisasyon ni Jehova?

“Ang mga mata ni Jehova ay nasa mga matuwid.”1 PED. 3:12.

1. Anong organisasyon ang pumalit sa apostatang Israel bilang bayan ni Jehova? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

SI Jehova ang nagtatag ng kongregasyong Kristiyano noong unang siglo at ang nagsauli ng tunay na pagsamba sa ating panahon. Gaya ng binanggit sa naunang artikulo, ang organisasyong binubuo ng unang mga tagasunod ni Kristo ang pumalit sa apostatang bansang Israel bilang bayan ni Jehova. Ang bagong organisasyong iyon, na may pagsang-ayon ng Diyos, ay nakaligtas nang wasakin ang Jerusalem noong 70 C.E. (Luc. 21:20, 21) Ipinakikita ng mga naganap noong unang siglo kung ano ang mangyayari sa makabagong-panahong mga lingkod ni Jehova. Di-magtatagal, ang sanlibutan ni Satanas ay mapupuksa, pero ang organisasyon ng Diyos ay makakaligtas sa mga huling araw. (2 Tim. 3:1) Bakit tayo nakatitiyak?

2. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa “malaking kapighatian”? Paano ito magsisimula?

2 Tungkol sa kaniyang di-nakikitang pagkanaririto at sa katapusan ng sistema ng mga bagay, sinabi ni Jesus: “Magkakaroon ng malaking kapighatian gaya ng hindi pa nangyayari mula nang pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon, hindi, ni mangyayari  pang muli.” (Mat. 24:3, 21) Ang kapighatiang ito ay magsisimula sa pagpuksa ni Jehova sa “Babilonyang Dakila,” ang pandaigdig na imperyo ng huwad na relihiyon, sa pamamagitan ng mga gobyerno ng tao. (Apoc. 17:3-5, 16) Ano ang susunod na mangyayari?

HAHANTONG SA ARMAGEDON ANG PAGSALAKAY NI SATANAS

3. Kapag nawasak na ang huwad na relihiyon, ano ang mangyayari sa bayan ni Jehova?

3 Kapag nawasak na ang huwad na relihiyon, sasalakayin ni Satanas at ng iba’t ibang elemento ng kaniyang sanlibutan ang mga lingkod ni Jehova. Halimbawa, tungkol kay “Gog ng lupain ng Magog,” inihula sa Bibliya: “Darating kang tulad ng isang bagyo. Magiging tulad ka ng mga ulap na tatakip sa lupain, ikaw at ang lahat ng iyong mga pangkat at ang maraming bayan na kasama mo.” Dahil ang mga Saksi ni Jehova ay walang armadong hukbo at sila ang pinakamapapayapang tao sa lupa, magmumukha silang walang kalaban-laban. Pero isang pagkakamali na salakayin sila!Ezek. 38:1, 2, 9-12.

4, 5. Ano ang gagawin ni Jehova kapag sinalakay ang kaniyang bayan?

4 Ano ang gagawin ng Diyos kapag sinalakay ang kaniyang bayan? Kikilos siya alang-alang sa kanila bilang ang Soberano ng Uniberso. Para kay Jehova, ang pagsalakay sa kaniyang mga lingkod ay pagsalakay sa kaniya. (Basahin ang Zacarias 2:8.) Kaya agad na kikilos ang ating makalangit na Ama para iligtas tayo. Bilang kasukdulan ng pagliligtas na iyon, pupuksain ang sanlibutan ni Satanas sa Armagedon, ang “digmaan ng dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.”Apoc. 16:14, 16.

5 Tungkol sa Armagedon, inihula sa Bibliya: “‘May usapin si Jehova sa mga bansa. Siya mismo ay papasok sa paghatol sa lahat ng laman. Kung tungkol sa mga balakyot, ibibigay niya sila sa tabak,’ ang sabi ni Jehova. Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Narito! Isang kapahamakan ang humahayo sa bansa at bansa, at isang malakas na unos ang pupukawin mula sa pinakamalalayong bahagi ng lupa. At ang mga mapapatay ni Jehova sa araw na iyon ay tiyak na mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Hindi sila hahagulhulan, ni pipisanin man sila o ililibing. Magiging gaya sila ng dumi sa ibabaw ng lupa.’” (Jer. 25:31-33) Sa Armagedon, magwawakas ang masamang sistemang ito ng mga bagay. Mawawala na ang sanlibutan ni Satanas, pero ang makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova ay makakaligtas.

KUNG BAKIT PATULOY NA SUMUSULONG ANG ORGANISASYON NI JEHOVA

6, 7. (a) Saan nagmumula ang mga kabilang sa “malaking pulutong”? (b) Anong mga pagsulong ang naganap nitong nakalipas na mga taon?

6 Ang organisasyon ng Diyos ay patuloy na sumusulong sa lupa dahil sinasang-ayunan niya ang mga taong bumubuo nito. Tinitiyak sa atin ng Bibliya: “Ang mga mata ni Jehova ay nasa mga matuwid, at ang kaniyang mga tainga ay nakatuon sa kanilang pagsusumamo.” (1 Ped. 3:12) Kabilang sa mga matuwid ang isang “malaking pulutong” na makakaligtas sa “malaking kapighatian.” (Apoc. 7:9, 14) Ang mga ito ay hindi lang basta “pulutong” kundi “malaking pulutong”—isang napakalaking bilang ng mga tao. Nakikita mo ba na isa ka sa mga makakaligtas sa “malaking kapighatian”?

7 Ang mga kabilang sa malaking pulutong ay mula sa lahat ng bansa. Natitipon sila bilang katuparan ng inihula ni Jesus na bahagi ng tanda ng kaniyang pagkanaririto. Sinabi niya: “Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayon ay darating ang wakas.” (Mat. 24:14) Sa mga huling araw na ito, iyan ang pangunahing gawain ng organisasyon ng Diyos. Dahil sa pangangaral at pagtuturo ng mga Saksi ni Jehova sa buong daigdig, milyon-milyon ang  natututong sumamba sa Diyos “sa espiritu at katotohanan.” (Juan 4:23, 24) Halimbawa, sa loob lang ng 10 taon—sa mga taon ng paglilingkod mula 2003 hanggang 2012—mahigit 2,707,000 katao ang nagpabautismo bilang sagisag ng kanilang pag-aalay sa Diyos. Sa buong daigdig, mayroon nang mahigit 7,900,000 Saksi, at milyon-milyon pa ang sumasama sa kanila, lalo na sa taunang pagdiriwang ng Memoryal. Natutuwa tayo sa mabilis na pagdami ng malaking pulutong, at alam natin na “ang Diyos ang patuloy na nagpapalago nito.”1 Cor. 3:5-7.

8. Ano ang dahilan ng kahanga-hangang pagsulong ng organisasyon ni Jehova?

8 Kahanga-hanga ang pagdami ng mga lingkod ni Jehova dahil siya mismo ang sumusuporta sa kaniyang mga Saksi. (Basahin ang Isaias 43:10-12.) Inihula ni Isaias ang pagsulong na ito: “Ang munti ay magiging isang libo, at ang maliit ay magiging makapangyarihang bansa. Ako mismo, si Jehova, ang magpapabilis nito sa sarili nitong panahon.” (Isa. 60:22) Noon, ang mga pinahirang nalabi ay masasabing “munti,” pero dumami sila nang akayin sa organisasyon ng Diyos ang iba pang espirituwal na Israelita. (Gal. 6:16) Sa pagpapala ni Jehova, nagpatuloy pa ang pagsulong dahil sa pagtitipon sa malaking pulutong.

KUNG ANO ANG HINIHILING NI JEHOVA SA ATIN

9. Ano ang dapat nating gawin para matamo ang magandang kinabukasang ipinangako sa Salita ng Diyos?

9 Nangako si Jehova ng magandang kinabukasan para sa ating lahat, tayo man ay pinahirang Kristiyano o kabilang sa malaking pulutong. Pero siyempre pa, kailangan nating gawin ang mga hinihiling niya sa atin. (Isa. 48:17, 18) Bilang halimbawa, hiniling ni Jehova sa mga Israelita na sundin ang Kautusang Mosaiko. Isang layunin ng Kautusan ay protektahan sila sa pamamagitan ng mga batas may kinalaman sa seksuwal na paggawi, pagnenegosyo, pagpapalaki ng mga anak, tamang pagtrato sa kapuwa, at iba pa. (Ex. 20:14; Lev. 19:18, 35-37; Deut. 6:6-9) Sa katulad na paraan, nakikinabang din tayo sa pagsunod sa mga kahilingan ng Diyos—at hindi natin itinuturing na pabigat ang mga ito. (Basahin ang 1 Juan 5:3.) Sa katunayan, kung paanong iningatan ng Kautusan ang mga Israelita, ang pagsunod sa mga utos at simulain ng Diyos na Jehova ay hindi lang nagpoprotekta sa atin, kundi pinananatili rin tayo nitong ‘malusog sa pananampalataya.’Tito 1:13.

10. Bakit dapat tayong maglaan ng panahon para sa pag-aaral ng Bibliya at lingguhang Pampamilyang Pagsamba?

10 Ang makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova ay sumusulong sa iba’t ibang paraan. Halimbawa, patuloy na lumilinaw ang pagkaunawa natin sa mga katotohanan sa Bibliya. Makatuwiran namang asahan iyan dahil “ang landas ng mga matuwid ay tulad ng maningning na liwanag na lumiliwanag nang lumiliwanag hanggang sa ang araw ay malubos.” (Kaw. 4:18) Pero makabubuting itanong natin: ‘Nakakasabay ba ako sa mga paglilinaw tungkol sa pagkaunawa natin sa mga katotohanan sa Bibliya? Nagbabasa ba ako ng Bibliya araw-araw? Gustong-gusto ko bang basahin ang mga publikasyon natin? Mayroon ba kaming lingguhang Pampamilyang Pagsamba?’ Sasang-ayon ang karamihan sa atin na madali namang gawin ang mga ito. Kadalasan, kailangan lang maglaan ng panahon. At napakahalaga nga na kumuha ng tumpak na kaalaman mula sa Kasulatan, ikapit ito, at sumulong sa espirituwal—lalo na’t napakalapit na ng malaking kapighatian!

11. Bakit kapaki-pakinabang ang sinaunang mga kapistahan at makabagong-panahong mga pulong, asamblea, at kombensiyon?

11 Hinihimok tayo ng organisasyon ni Jehova na sundin ang payo ni apostol Pablo:  “Isaalang-alang natin ang isa’t isa upang mag-udyukan sa pag-ibig at sa maiinam na gawa, na hindi pinababayaan ang ating pagtitipon, gaya ng kinaugalian ng iba, kundi nagpapatibayang-loob sa isa’t isa, at lalung-lalo na samantalang inyong nakikita na papalapit na ang araw.” (Heb. 10:24, 25) Ang taunang mga kapistahan at iba pang mga pagtitipon para sa pagsamba ay nakatulong sa mga Israelita para tumibay sa espirituwal. Ang mga okasyong gaya ng espesyal na Kapistahan ng mga Kubol noong panahon ni Nehemias ay nagdulot din ng kasiyahan. (Ex. 23:15, 16; Neh. 8:9-18) Sa katulad na paraan, nakikinabang tayo sa ating mga pulong, asamblea, at kombensiyon. Lubusan nating samantalahin ang mga paglalaang ito para maging malusog tayo sa espirituwal at masaya sa ating paglilingkod.Tito 2:2.

12. Ano ang dapat na maging saloobin natin sa pangangaral tungkol sa Kaharian?

12 Bilang mga miyembro ng organisasyon ng Diyos, kagalakan nating makibahagi sa “banal na gawain ng mabuting balita ng Diyos.” (Roma 15:16) Kapag isinasagawa natin ang ‘banal na gawaing’ ito, tayo ay “mga kamanggagawa” ni Jehova, ang “Isa na Banal.” (1 Cor. 3:9; 1 Ped. 1:15) Napababanal natin ang pangalan ni Jehova kapag nangangaral tayo ng mabuting balita. Isa ngang napakalaking pribilehiyo na ipinagkatiwala sa atin ang “maluwalhating mabuting balita ng maligayang Diyos.”1 Tim. 1:11.

13. Saan nakadepende ang ating espirituwal na kalusugan at buhay?

13 Gusto ng Diyos na lagi tayong maging malusog sa espirituwal sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa kaniya at pagsuporta sa iba’t ibang gawain ng kaniyang organisasyon. Sinabi ni Moises sa mga Israelita: “Kinukuha ko ang langit at ang lupa bilang mga saksi laban sa inyo ngayon, na inilagay ko ang buhay at kamatayan sa harap mo, ang pagpapala at ang sumpa; at piliin mo ang buhay upang manatili kang buháy, ikaw at ang iyong supling, sa pamamagitan ng pag-ibig kay Jehova na iyong Diyos, sa pamamagitan ng pakikinig sa kaniyang tinig at sa pamamagitan ng pananatili sa kaniya; sapagkat siya ang iyong buhay at ang kahabaan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupa na isinumpa ni Jehova sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay sa kanila.” (Deut. 30:19, 20) Ang ating buhay ay nakadepende sa paggawa natin ng kalooban ni Jehova, pag-ibig sa kaniya, pakikinig sa kaniyang tinig, at pananatiling tapat sa kaniya.

14. Ano ang naging saloobin ng isang brother tungkol sa nakikitang bahagi ng organisasyon ng Diyos?

14 Si Brother Pryce Hughes, na nakaalam ng katotohanan bago ang 1914, ay nanatiling tapat kay Jehova at sa Kaniyang organisasyon sa buong buhay niya. Sinabi niya na ang pinakamahalagang aral na natutuhan niya ay ang manatiling malapít sa organisasyon ni Jehova at huwag magtiwala sa pangangatuwiran ng tao. Nakatulong ito para mapagtagumpayan niya ang mga pagsubok sa kaniyang pananampalataya. Ayon kay Brother Hughes, ang tanging paraan para matamo ang pagsang-ayon ni Jehova ay ang manatiling tapat sa Kaniyang organisasyon.

PATULOY NA SUMABAY SA PAGSULONG NG ORGANISASYON NG DIYOS

15. Magbigay ng halimbawa sa Kasulatan na nagpapakita kung paano tayo dapat tumugon kapag may mga pagbabago sa pagkaunawa natin sa Bibliya.

15 Para sang-ayunan tayo at pagpalain ni Jehova, kailangan nating suportahan ang kaniyang organisasyon at tanggapin ang mga pagbabago sa pagkaunawa natin sa Kasulatan. Pag-isipan ito: Pagkamatay ni Jesus, libo-libong Judiong Kristiyano ang mahigpit pa ring nanghahawakan sa Kautusan. (Gawa 21:17-20) Pero sa tulong ng liham ni  Pablo sa mga Hebreo, naunawaan nila na pinabanal sila, hindi sa pamamagitan ng mga haing “inihahandog ayon sa Kautusan,” kundi “sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Jesu-Kristo nang minsanan.” (Heb. 10:5-10) Tiyak na binago ng karamihan sa mga Judiong Kristiyanong iyon ang kanilang pananaw at sumulong sila sa espirituwal. Kailangan din nating pag-aralang mabuti ang Bibliya at mapagpakumbabang tanggapin ang anumang pagbabago sa pagkaunawa natin sa Bibliya o sa ating gawaing pangangaral.

16. (a) Bakit magiging napakaganda ng buhay sa bagong sanlibutan? (b) Ano ang inaasam-asam mo sa bagong sanlibutan?

16 Patuloy na pagpapalain ni Jehova ang lahat ng nananatiling tapat sa kaniya at sa kaniyang organisasyon. Tatamasahin ng mga tapat na pinahiran ang napakalaking pribilehiyo na magharing kasama ni Kristo sa langit. (Roma 8:16, 17) Kung ang pag-asa natin ay sa lupa, isip-isipin kung gaano kasarap mabuhay sa Paraiso. Bilang bahagi ng organisasyon ni Jehova, kagalakan nga nating sabihin sa iba ang tungkol sa bagong sanlibutan na ipinangako ng Diyos! (2 Ped. 3:13) “Ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa,” ang sabi ng Awit 37:11, “at makasusumpong nga sila ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan.” Ang mga tao ay ‘magtatayo ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon’ at masisiyahan sa “gawa ng kanilang sariling mga kamay.” (Isa. 65:21, 22) Mawawala na ang paniniil, kahirapan, at gutom. (Awit 72:13-16) Hindi na makapanlilinlang ang Babilonyang Dakila dahil wala na ito. (Apoc. 18:8, 21) Ang mga patay ay bubuhaying muli at bibigyan ng pagkakataong mabuhay magpakailanman. (Isa. 25:8; Gawa 24:15) Napakaganda nga ng pag-asa ng milyon-milyong nag-alay ng kanilang sarili kay Jehova! Para maranasan natin mismo ang katuparan ng mga pangakong ito sa Bibliya, dapat tayong patuloy na sumulong sa espirituwal kasabay ng organisasyon ng Diyos.

Nakikita mo ba ang sarili mo sa Paraiso? (Tingnan ang parapo 16)

17. Ano ang dapat nating maging saloobin kay Jehova at sa kaniyang organisasyon?

17 Napakalapit na ng wakas ng sanlibutang ito. Para makaligtas, dapat tayong manatiling matatag sa pananampalataya at ipakitang lubos nating pinahahalagahan ang kaayusan ng Diyos para sa pagsamba. Ganiyan ang saloobin ng salmistang si David, na umawit: “Isang bagay ang hinihiling ko kay Jehova—ito ang hahanapin ko, na ako ay makatahan sa bahay ni Jehova sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kaigayahan ni Jehova at tumingin nang may pagpapahalaga sa kaniyang templo.” (Awit 27:4) Bawat isa nawa sa atin ay manatiling tapat kay Jehova at patuloy na sumabay sa pagsulong ng kaniyang organisasyon.