Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Pinahahalagahan Mo ba ang Pagbabantay ni Jehova?

Pinahahalagahan Mo ba ang Pagbabantay ni Jehova?

“Ang mga mata ni Jehova ay nasa lahat ng dako, nagbabantay sa masasama at sa mabubuti.”KAW. 15:3.

1, 2. Bakit ang pagbabantay ni Jehova ay hindi katulad ng pagmamanman ng surveillance camera?

SA MARAMING bansa, dumarami ang surveillance camera na ginagamit para imonitor ang daloy ng trapiko at irekord ang mga aksidente. Kapag nairekord ng camera ang isang aksidenteng hit-and-run, nakakatulong ito para mahuli at maaresto ang tumakas na drayber. Oo, dahil mayroon nang mga surveillance camera kahit saan, mas mahirap na sa mga tao na takasan ang kanilang ginawa.

2 Pero ang pagbabantay ba ng ating maibiging Ama na si Jehova ay katulad ng pagmamanman ng surveillance camera? Totoo, sinasabi ng Bibliya na ang kaniyang mga mata ay “nasa lahat ng dako.” (Kaw. 15:3) Pero ibig bang sabihin, minamanmanan niya ang lahat ng ginagawa natin? Binabantayan ba tayo ng Diyos para lang makita kung nilalabag natin ang kaniyang mga utos at maparusahan tayo? (Jer. 16:17; Heb. 4:13) Hindi! Binabantayan tayo ni Jehova pangunahin nang dahil mahal niya tayong lahat at interesado siya sa kapakanan natin.1 Ped. 3:12.

3. Anong limang paraan ng pagbabantay ng Diyos ang tatalakayin natin?

3 Ano ang makakatulong para maunawaan nating mahal tayo ng Diyos kaya niya tayo binabantayan? Talakayin natin ang limang  paraan kung paano tayo binabantayan ni Jehova: (1) binababalaan niya tayo kapag nakikita niyang may tendensiya tayong gumawa ng mali, (2) itinutuwid niya tayo kapag tayo ay nagkakamali, (3) pinapatnubayan niya tayo sa pamamagitan ng mga simulain sa Bibliya, (4) tinutulungan niya tayo kapag napapaharap sa mga pagsubok, at (5) ginagantimpalaan niya tayo sa paggawa ng mabuti.

BINABABALAAN TAYO NI JEHOVA

4. Ano ang intensiyon ni Jehova nang babalaan niya si Cain na ang kasalanan ay “nakaabang sa pasukan”?

4 Talakayin muna natin kung paano tayo binababalaan ng Diyos kapag may tendensiya tayong gumawa ng mali. (1 Cro. 28:9) Para maintindihan ang aspektong ito ng pagbabantay ng Diyos, isaalang-alang kung paano siya nakitungo kay Cain, na ‘nag-init sa galit’ nang hindi siya sang-ayunan ng Diyos. (Basahin ang Genesis 4:3-7.) Hinimok ni Jehova si Cain na ‘gumawa ng mabuti.’ Kung hindi iyon gagawin ni Cain, binabalaan siya ni Jehova na ang kasalanan ay “nakaabang sa pasukan.” Tinanong siya ng Diyos: “Mapananaigan mo ba naman iyon?” Gusto ni Jehova na makinig si Cain sa babala at muling magtamo ng pagsang-ayon. Kung nakinig si Cain sa babala, naingatan sana niya ang mabuting kaugnayan sa Diyos.

5. Paano tayo binababalaan ni Jehova tungkol sa ating maling mga tendensiya?

5 Kumusta naman tayo ngayon? Nakikita ni Jehova ang laman ng ating puso; hindi natin maililihim sa kaniya ang ating mga tendensiya at motibo. Gusto ng ating maibiging Ama na lumakad tayo sa daan ng katuwiran, pero hindi niya tayo pinipilit na gawin iyon. Sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ang Bibliya, binababalaan niya tayo kapag nakikita niyang nalilihis tayo ng landas. Paano? Sa pagbabasa natin ng Bibliya araw-araw, madalas na may mga talatang nakakatulong sa atin na madaig ang maling mga tendensiya. Bukod diyan, sa tulong ng ating mga Kristiyanong publikasyon, maaaring maunawaan natin ang isang personal na problema at makita kung paano iyon mapagtatagumpayan. At sa mga pulong ng kongregasyon, lahat tayo ay tumatanggap ng napapanahong payo!

6, 7. (a) Ano ang katunayan na nagmamalasakit si Jehova sa bawat lingkod niya? (b) Paano ka makikinabang sa pagmamalasakit sa iyo ni Jehova bilang indibiduwal?

6 Ang lahat ng babala sa Bibliya ay katunayan na mahal ni Jehova ang bawat isa sa atin. Totoo, noon pa man ay nababasa na ng mga tao ang Bibliya, milyon-milyon din ang nakikinabang sa mga publikasyon ng organisasyon ng Diyos, at ang payong ibinibigay sa mga pulong ay para sa buong kongregasyon. Pero sa lahat ng ito, inaakay ni Jehova ang pansin mo sa mga babala sa Bibliya para maituwid mo ang iyong maling mga tendensiya. Kaya masasabing katibayan ito ng pagmamalasakit sa iyo ni Jehova bilang indibiduwal.

Naiiwasan natin ang mga panganib dahil sa ating budhing sinanay sa Bibliya (Tingnan ang parapo 6, 7)

7 Para makinabang sa mga babala ng Diyos, dapat na kumbinsido muna tayo na talagang nagmamalasakit siya sa atin. Pagkatapos, dapat tayong makinig sa kaniyang Salita at sikaping alisin ang mga kaisipang hindi nakalulugod sa Diyos. (Basahin ang Isaias 55:6, 7.) Kung susundin natin ang mga babalang ibinibigay sa atin, makakaiwas tayo sa maraming problema. Pero paano kapag nadaig tayo ng ating maling tendensiya? Paano tayo tutulungan ng ating maibiging Ama?

ITINUTUWID TAYO NG ATING MAPAGMAHAL NA AMA

8, 9. Paano makikita sa mga payong ibinibigay ng mga lingkod ni Jehova ang pagmamalasakit niya? Magbigay ng halimbawa.

8 Alam nating itinutuwid tayo ni Jehova dahil mahal niya tayo. (Basahin ang Hebreo 12:5, 6.) Totoo, hindi natin gustong napapayuhan  tayo o nadidisiplina. (Heb. 12:11) Pero pag-isipan ang mga kinailangang isaalang-alang ng nagpapayo sa atin. Kailangang alam niya kung ano ang ginagawa natin na maaaring makaapekto sa kaugnayan natin kay Jehova. Dapat ding nauunawaan niya ang ating nadarama at handa siyang maglaan ng panahon at magsikap na maipakita mula sa Bibliya kung paano tayo magbabago para mapalugdan ang Diyos. Siyempre pa, higit na nagmamalasakit sa atin ang Pinagmumulan ng gayong payo, si Jehova.

9 Pansinin kung paano makikita sa mga taong nagpapayo sa atin ang pagmamalasakit ng Diyos. Bago naging Saksi, isang brother ang may bisyong manood ng pornograpya. Bagaman napagtagumpayan niya iyon, hindi niya lubusang naalis ang gayong pagnanasa, at iyon ay parang baga na puwedeng muling mag-apoy. Nang magkaroon siya ng bagong cellphone, muling nag-alab ang kaniyang maling pagnanasa. (Sant. 1:14, 15) Ginamit niya ang cellphone para makapasok sa mga pornograpikong website. Isang araw, habang nagpapatotoo sa telepono, ipinahiram niya sa isang elder ang kaniyang cellphone para humanap ng ilang adres. Nang gamitin iyon ng elder, may lumitaw na mga kuwestiyunableng website. Naging daan ito para matulungan ang brother. Nabigyan siya ng kinakailangang payo, tumanggap ng pagtutuwid, at nang maglaon ay nadaig niya ang kaniyang bisyo. Laking pasasalamat natin sa ating mapagmahal na Ama sa langit dahil nakikita niya ang ating mga lihim na kasalanan at itinutuwid tayo bago mahuli ang lahat!

NAKIKINABANG TAYO SA MGA SIMULAIN SA BIBLIYA

10, 11. (a) Paano natin maaaring “isaalang-alang” ang patnubay ng Diyos? (b) Paano napatunayan ng isang pamilya na isang katalinuhang sumunod sa patnubay ni Jehova?

10 Umawit ang salmista kay Jehova: “Papatnubayan mo ako ng iyong payo.” (Awit 73:24) Kapag kailangan natin ng patnubay, maaari nating “isaalang-alang” si Jehova sa pamamagitan ng pagkonsulta sa kaniyang Salita para malaman ang pananaw niya sa mga bagay-bagay. Kapag ikinakapit natin ang mga simulain sa Bibliya, nakikinabang tayo sa espirituwal na paraan, at kung minsan ay maging sa materyal na paraan.Kaw. 3:6.

11 Ipinakikita ng karanasan ng isang brother na taga-Masbate sa Pilipinas kung paano pinapatnubayan ni Jehova ang ilan. Siya at ang kaniyang malaking pamilya ay nakatira sa isang lupaing ipinasasaka sa kanila. Silang mag-asawa ay parehong regular  pioneer. Isang araw, nagulat sila nang abisuhan sila ng may-ari ng lupain na dapat na silang umalis doon. Bakit? Pinagbintangan silang nandaraya. Nag-alala ang brother kung saan sila titira, pero sinabi niya: “Maglalaan si Jehova. Lagi naman niyang ibinibigay ang kailangan natin.” Hindi nagkamali ang brother sa pagtitiwala kay Jehova. Pagkaraan ng ilang araw, laking tuwa ng pamilya nang malaman nilang hindi na sila pinaaalis. Ano ang dahilan? Napansin ng may-ari ng lupain na sa kabila ng bintang sa kanila, ang pamilyang Saksi, na sumusunod sa mga simulain sa Bibliya, ay magalang pa rin at mahinahon. Humanga siya rito kaya hinayaan niya silang manatili at binigyan pa ng karagdagang lupaing sasakahin. (Basahin ang 1 Pedro 2:12.) Oo, pinapatnubayan tayo ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang Salita para maharap ang mahihirap na sitwasyon.

ISANG KAIBIGAN NA TUMUTULONG SA ATIN NA MAGBATA

12, 13. Bakit iniisip ng ilan na hindi nakikita ng Diyos ang kanilang mga pinagdaraanan?

12 Kung minsan, maaaring magtagal ang isang mahirap na sitwasyon, gaya ng pagkakasakit, pagsalansang ng mga kapamilya, at pag-uusig. Posible rin na makabanggaan natin ang isang kapatid sa kongregasyon.

13 Halimbawa, baka masyado kang nasaktan sa sinabi ng isang kapatid. Maaaring masabi mo: ‘Dapat walang ganito sa organisasyon ng Diyos!’ Pero ang kapatid na nakasakit sa iyo ay binibigyan ng mga pribilehiyo sa kongregasyon at nirerespeto naman ng iba. Baka isipin mo: ‘Bakit ganito? Hindi ba nakikita ni Jehova ang nangyayari? Hahayaan na lang ba niya ito?’Awit 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.

14. Ano ang isang posibleng dahilan kung bakit hindi kumikilos ang Diyos para malutas ang ating problema?

14 Maaaring may makatuwirang mga dahilan si Jehova kung bakit hindi siya kumikilos. Halimbawa, baka iniisip mong ang kabilang partido ang talagang dapat sisihin pero iba naman pala ang pananaw ng Diyos. Baka para sa kaniya, ikaw ang mali. Ang mga sinabi ng kapatid, na itinuturing mong nakasasakit, ay baka payo na talagang kailangan mong pag-isipan. Sa talambuhay ni Brother Karl Klein, na naglingkod bilang miyembro ng Lupong Tagapamahala, ikinuwento niya na minsan ay sinaway siya ni Brother J. F. Rutherford. Nang magkita sila uli, masigla siyang binati ni Brother Rutherford ng “Hello, Karl!” Pero halos hindi sumagot si Brother Klein. Nahalata ni Brother Rutherford na nagkikimkim siya ng sama ng loob kaya binabalaan siya nito na huwag magpasilo sa Diyablo. Nang maglaon, isinulat ni Brother Klein na kapag nagkikimkim tayo ng sama ng loob laban sa isang kapatid, lalo na sa pagsasabi ng mga bagay na may karapatan siyang sabihin dahil sa kaniyang tungkulin, hinahayaan nating masilo tayo ng Diyablo. *

15. Ano ang dapat nating isipin para hindi tayo mainip habang naghihintay sa tulong ni Jehova sa harap ng pagsubok?

15 Pero baka mainip tayo kapag ang pagsubok ay parang wala nang katapusan. Paano tayo makapagbabata? Halimbawang nagmamaneho ka ng kotse at naipit sa trapik. Hindi mo alam kung gaano katagal kang maghihintay. Kung maiinis ka at maghahanap ng ibang daan, baka maligaw ka at mas matagalan pa kaysa kung naghintay ka na lang. Sa katulad na paraan, kung mananatili ka sa daang sinasabi ng Bibliya, di-magtatagal at makakarating ka rin sa pupuntahan mo.

16. Ano ang isang dahilan kung bakit hinahayaan ni Jehova na patuloy tayong dumanas ng mga pagsubok?

16 Kung minsan, hinahayaan ni Jehova na patuloy tayong dumanas ng mga pagsubok  dahil gusto niyang sanayin tayo. (Basahin ang 1 Pedro 5:6-10.) Hindi sa Diyos nanggagaling ang mga pagsubok. (Sant. 1:13) “Ang inyong kalaban, ang Diyablo,” ang nasa likod ng maraming pagdurusa. Gayunman, maaaring gamitin ng Diyos ang isang mahirap na sitwasyon para tulungan tayong sumulong sa espirituwal. Nakikita niya ang mga paghihirap natin, at dahil “nagmamalasakit” siya sa atin, titiyakin niyang magpapatuloy lang iyon nang “kaunting panahon.” Pinahahalagahan mo ba ang pagbabantay ni Jehova kapag dumaranas ka ng mga pagsubok, anupat nagtitiwalang gagawa siya ng daang malalabasan mo?2 Cor. 4:7-9.

GANTIMPALA MULA KAY JEHOVA

17. Bakit sinusuri ni Jehova ang puso ng lahat ng tao?

17 Sinusuri ni Jehova ang puso ng lahat ng tao para makita kung sino talaga ang nagmamahal sa kaniya. Sinabi ng propetang si Hanani kay Haring Asa: “Kung tungkol kay Jehova, ang kaniyang mga mata ay lumilibot sa buong lupa upang ipakita ang kaniyang lakas alang-alang sa mga may pusong sakdal sa kaniya.” (2 Cro. 16:9) ‘Ipakikita ni Jehova ang kaniyang lakas’ alang-alang sa iyo kung patuloy mong gagawin ang tama.

18. Kapag nadarama mong parang walang nagpapahalaga sa iyo, ano ang dapat mong tandaan tungkol kay Jehova? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

18 Gusto ng Diyos na ‘hanapin natin ang kabutihan,’ “ibigin ang kabutihan,” at “gawin ang mabuti” para ‘magpakita siya ng lingap’ sa atin. (Amos 5:14, 15; 1 Ped. 3:11, 12) Binibigyang-pansin ni Jehova ang mga matuwid at pinagpapala sila. (Awit 34:15) Makikita natin ito sa karanasan ng mga Hebreong komadrona na sina Sipra at Pua. Noong inaalipin ang mga Israelita sa Ehipto, ang dalawang babaing ito ay mas natakot sa Diyos kaysa kay Paraon. Inutusan sila nito na patayin ang lahat ng isisilang na Hebreong sanggol na lalaki. Lumilitaw na dahil sa takot sa Diyos, hindi nila iyon ginawa. Nang dakong huli, sina Sipra at Pua ay pinagkalooban ng kani-kanilang pamilya. (Ex. 1:15-17, 20, 21) Nakita ni Jehova ang kanilang mabuting gawa. Kung minsan, baka nadarama natin na walang nakakapansin sa mabubuting ginagawa natin. Pero napapansin iyon ni Jehova. Nakikita niya ang bawat mabuting ginagawa natin, at gagantimpalaan niya tayo.Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Heb. 6:10.

19. Paano napatunayan ng isang sister na nakikita ni Jehova ang mabubuting gawa?

19 Napatunayan ng isang sister sa Austria na nakikita ng Diyos ang kaniyang mga pagsisikap. Dahil isa siyang Hungarian, ibinigay sa kaniya ang adres ng isang babaing nagsasalita ng Hungarian para makausap ito tungkol sa Bibliya. Agad siyang nagpunta roon pero wala siyang nadatnan. Maraming beses siyang nagpabalik-balik. Kung minsan, nararamdaman niyang may tao sa loob, pero walang sumasagot. Nag-iiwan siya ng mga literatura, sulat, at impormasyon kung paano siya makokontak. Sa wakas, matapos magpabalik-balik sa loob ng isa’t kalahating taon, may nagbukas ng pinto! Isang palakaibigang babae ang bumati sa sister at nagsabi: “Tuloy ka. Nabasa ko ang lahat ng iniwan mo at hinihintay talaga kita.” Nagpapa-chemotherapy pala ang babae at walang ganang humarap sa mga tao. Isang pag-aaral sa Bibliya ang nasimulan. Oo, pinagpala ng Diyos ang sister dahil sa kaniyang mga pagsisikap!

20. Ano ang nadarama mo tungkol sa pagbabantay ni Jehova?

20 Nakikita ni Jehova ang lahat ng iyong ginagawa at gagantimpalaan ka niya. Sa pagkaalam na binabantayan ka ng Diyos, huwag mong isipin na nagmamanman siya sa iyo na parang isang surveillance camera. Sa halip, higit ka sanang mapalapít sa mapagmahal na Diyos na talagang nagmamalasakit sa iyo!

^ par. 14 Ang talambuhay ni Brother Klein ay inilathala sa Ang Bantayan, isyu ng Abril 1, 1985.