Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Marso 2014

Kung Paano Mananatiling Positibo

Kung Paano Mananatiling Positibo

“Mabuhay man ang isang tao nang maraming taon, sa lahat ng mga iyon ay magsaya siya.”ECLES. 11:8.

1. Anu-anong pagpapala mula kay Jehova ang nagpapaligaya sa atin?

GUSTO ni Jehova na maging masaya tayo, at napakarami niyang pagpapala na nagpapaligaya sa atin. Una sa lahat, buháy tayo. At dahil inakay niya tayo sa tunay na pagsamba, magagamit natin ang ating buhay para purihin ang Diyos. (Awit 144:15; Juan 6:44) Tinitiyak sa atin ni Jehova na mahal niya tayo at tinutulungan niya tayong patuloy na maglingkod sa kaniya. (Jer. 31:3; 2 Cor. 4:16) Nasa loob tayo ng espirituwal na paraiso, kung saan may saganang espirituwal na pagkain at mapagmahal na kapatiran. Bukod diyan, napakaganda ng pag-asa natin sa hinaharap.

2. Ano ang nadarama ng ilang tapat na lingkod ng Diyos?

2 Sa kabila ng mga pagpapalang ito, ang ilang tapat na lingkod ng Diyos ay may negatibong mga kaisipan tungkol sa kanilang sarili. Pakiramdam nila, wala silang gaanong halaga kay Jehova ni ang paglilingkod nila sa kaniya. Para sa mga indibiduwal na laging may gayong negatibong damdamin, ang buhay ay waring punô ng kalungkutan at imposibleng maging maligaya sa loob ng “maraming taon.”Ecles. 11:8.

3. Bakit nagkakaroon ng negatibong damdamin ang ilan?

3 Ang gayong mga negatibong damdamin ay maaaring dahil sa mga kabiguan, pagkakasakit, o mga limitasyong dulot ng pagtanda.  (Awit 71:9; Kaw. 13:12; Ecles. 7:7) Dapat din nating tandaan na ang puso ay mapandaya at maaari tayong papaniwalain nito na hindi tayo nakalulugod sa Diyos. (Jer. 17:9; 1 Juan 3:20) Inaakusahan ng Diyablo ang mga lingkod ng Diyos. At baka kumbinsihin tayo ng mga taong may kaisipang gaya ng kay Satanas na totoo ang sinabi ng walang-pananampalatayang si Elipaz—na wala tayong halaga sa Diyos. Kasinungalingan iyan noong panahon ni Job at hanggang ngayon.Job 4:18, 19.

4. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?

Tinitiyak ni Jehova na sasamahan niya ang mga ‘lumalakad sa libis ng matinding karimlan.’ (Awit 23:4) Isa sa mga ginagamit niya para alalayan tayo ay ang kaniyang Salita. Ang Bibliya ay “makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos para sa pagtitiwarik ng mga bagay na matibay ang pagkakatatag,” kasama na ang mga maling paniniwala at negatibong kaisipan. (2 Cor. 10:4, 5) Kaya talakayin natin kung paano natin magagamit ang Bibliya para malinang at mapanatili ang positibong kaisipan. Personal kang makikinabang dito at maaari mo ring mapatibay ang iba.

GAMITIN ANG BIBLIYA PARA MAGING POSITIBO

5. Anong payo ang tutulong sa atin na maging positibo?

5 Inilarawan ni apostol Pablo ang ilang bagay na makakatulong sa atin na maging positibo. Pinayuhan niya ang kongregasyon sa Corinto: “Patuloy na subukin kung kayo ay nasa pananampalataya.” (2 Cor. 13:5) Dito, ang “pananampalataya” ay tumutukoy sa kabuuan ng mga Kristiyanong paniniwala na nasa Bibliya. Kung ang pananalita at paggawi natin ay kaayon ng mga paniniwalang iyon, masasabing tayo ay “nasa pananampalataya.” Siyempre, dapat din nating suriin kung namumuhay tayo kaayon ng lahat ng turong Kristiyano. Hindi tayo puwedeng mamilì ng gusto lang nating sundin.Sant. 2:10, 11.

6. Bakit dapat nating subukin ang ating sarili ‘kung tayo ay nasa pananampalataya’? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulong ito.)

6 Baka mag-alangan kang gawin ang pagsusuri na iyan, lalo na kung iniisip mong hindi ka papasa. Gayunman, mas mahalaga ang tingin sa atin ni Jehova kaysa sa tingin natin sa ating sarili, at di-hamak na mas mataas ang kaniyang kaisipan kaysa sa ating kaisipan. (Isa. 55:8, 9) Sinusuri niya ang kaniyang mga mananamba, hindi para humatol, kundi para makita ang magaganda nilang katangian at matulungan sila. Kapag ginagamit mo ang Salita ng Diyos para subukin ‘kung ikaw ay nasa pananampalataya,’ mauunawaan mo kung ano talaga ang tingin sa iyo ng Diyos. Makakatulong ito para huwag mong isipin na wala kang halaga sa Diyos at maalalang mahal ka niya. Sa gayon, parang hinahawi mo ang kurtina para makapasok ang liwanag sa isang madilim na silid.

7. Paano tayo makikinabang sa halimbawa ng mga tapat na taong binanggit sa Bibliya?

7 Ang isang mabisang paraan ng pagsusuri sa sarili ay ang pagbubulay-bulay sa halimbawa ng mga tapat na taong binanggit sa Bibliya. Isipin kung ano ang madarama at gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon nila. Tingnan natin ang tatlong halimbawa na nagpapakita kung paano mo magagamit ang Bibliya para matiyak na ikaw ay “nasa pananampalataya.” Tutulong din ito sa iyo na magkaroon ng positibong pananaw sa sarili.

ANG DUKHANG BABAING BALO

8, 9. (a) Ano ang kalagayan ng dukhang babaing balo? (b) Anu-anong negatibong damdamin ang maaaring nadama niya?

Sa templo sa Jerusalem, isang dukhang babaing balo ang pinagmasdan ni Jesus. Makakatulong ang halimbawa ng balong ito para manatili tayong positibo sa kabila ng ating mga limitasyon. (Basahin ang Lucas 21:1-4.) Pag-isipan ang kalagayan ng balo. Nangungulila na nga siya sa kaniyang kabiyak, kailangan pa niyang pagtiisan ang mga  lider ng relihiyon na “lumalamon ng mga bahay ng mga babaing balo” imbes na tumulong. (Luc. 20:47) Hirap na hirap siya sa buhay kaya ang naiabuloy niya sa templo ay katumbas lang ng kinikita ng isang trabahador sa loob ng ilang minuto.

9 Isipin kung ano ang nadarama ng balo habang papasók sa looban ng templo hawak ang dalawang maliliit na barya. Iniisip kaya niya na hindi lang sana iyon ang maiaabuloy niya kung buháy pa ang kaniyang asawa? Nahihiya kaya siya dahil malaki ang iniaabuloy ng mga nasa unahan niya at iniisip na walang halaga ang ibibigay niya? Kung gayon man ang nadama niya, ginawa pa rin niya ang kaniyang buong makakaya para sa tunay na pagsamba.

10. Paano ipinakita ni Jesus na mahalaga sa Diyos ang babaing balo?

10 Ipinakita ni Jesus na mahalaga kay Jehova kapuwa ang babaing balo at ang abuloy nito. Sinabi niya na ito ay ‘naghulog ng higit kaysa sa mayayaman.’ Halos hindi mapapansin ang abuloy ng balo kapag naisama na ito sa iba pa, pero pinuri siya ni Jesus. Malamang na hindi iniisip ng mga nagtatrabaho sa kabang-yaman na napakahalaga para kay Jehova ang dalawang barya at ang naghulog ng mga iyon. Pero hindi ang iniisip ng ibang tao o ang tingin ng balo sa kaniyang sarili ang mahalaga kundi kung ano ang tingin ng Diyos. Makakatulong ba ang ulat na ito para masubok mo kung ikaw ay nasa pananampalataya?

Ano ang matututuhan mo sa halimbawa ng dukhang babaing balo? (Tingnan ang parapo 8-10)

11. Ano ang matututuhan mo sa ulat tungkol sa babaing balo?

11 Ang maibibigay mo kay Jehova ay depende sa kalagayan mo. Dahil sa katandaan o kapansanan, limitado lang ang nagagawa ng ilan sa pangangaral ng mabuting balita. Makatuwiran ba na isipin nilang hindi na mahalagang iulat ang nagawa nila? Baka hindi ka naman gaanong nalilimitahan, pero naiisip mo pa rin na ang nagagawa mo ay maliit na bahagi lang ng kabuuang oras na ginugugol ng bayan ng Diyos taun-taon sa paglilingkod. Tandaan na sa ulat tungkol sa babaing balo, natutuhan natin na napapansin  at pinahahalagahan ni Jehova ang anumang ginagawa natin para sa kaniya, lalo na kung ginawa ito sa kabila ng mahirap na kalagayan. Isipin ang paglilingkod mo kay Jehova noong nakaraang taon. Kinailangan mo bang gumawa ng malaking sakripisyo para sa isa sa mga oras na ginugol mo sa paglilingkod sa kaniya? Kung oo, makatitiyak ka na pinahahalagahan niya ang ginawa mo para sa kaniya nang oras na iyon. Gaya ng babaing balo, kapag ginagawa mo ang buong makakaya mo sa paglilingkod kay Jehova, may matibay kang dahilan na maniwalang ikaw ay “nasa pananampalataya.”

“KUNIN MO ANG AKING KALULUWA”

12-14. (a) Paano naapektuhan si Elias ng negatibong damdamin? (b) Bakit nakadama ng ganoon si Elias?

12 Ang propetang si Elias ay tapat kay Jehova at may matibay na pananampalataya. Pero may pagkakataong masyado siyang nanlumo kaya hiniling niya kay Jehova na patayin na siya. Sinabi niya: “Sapat na! Ngayon, O Jehova, kunin mo ang aking kaluluwa.” (1 Hari 19:4) Baka isipin ng mga hindi pa nakaranas ng ganoong panlulumo na ang panalangin ni Elias ay “padalus-dalos na pananalita” lang. (Job 6:3) Pero iyon talaga ang nadama niya. Gayunman, pansinin na sa halip na sawayin si Elias, tinulungan siya ni Jehova.

13 Bakit nakadama ng ganoon si Elias? Bago nito, gumawa siya ng isang himala na nagpakitang si Jehova ang tunay na Diyos. Pagkatapos, 450 propeta ni Baal ang pinatay. (1 Hari 18:37-40) Malamang na umaasa si Elias na babalik na ang bayan sa tunay na pagsamba, pero hindi nangyari iyon. Nagpadala si Reyna Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabing ipapapatay niya ito. Tumakas si Elias dahil sa takot. Tumawid siya patimog sa Juda at nagpunta sa ilang, sa isang tigang na lugar.1 Hari 19:2-4.

14 Naisip ni Elias na walang saysay ang mga nagawa niya bilang propeta. Sinabi niya kay Jehova: “Hindi ako mabuti kaysa sa aking mga ninuno.” Pakiramdam niya, wala siyang silbi gaya ng alabok at mga buto ng kaniyang patay nang mga ninuno. Para sa kaniya, bigo siya at walang halaga kay Jehova o sa kaninuman.

15. Paano ipinakita ng Diyos kay Elias na mahalaga siya sa Kaniya?

15 Pero iba ang tingin ng Makapangyarihan-sa-lahat kay Elias. Mahalaga pa rin siya sa Diyos, at may mga ginawa si Jehova para ipakita iyon sa kaniya. Nagsugo ang Diyos ng anghel para palakasin si Elias. Pinaglaanan siya ni Jehova ng pagkain at inumin na magbibigay sa kaniya ng lakas para sa 40-araw na paglalakbay niya sa timog patungong Bundok Horeb. May-kabaitan ding itinuwid ni Jehova ang maling akala ni Elias na wala nang ibang Israelita na nanatiling tapat sa Diyos. Binigyan pa nga ng Diyos si Elias ng bagong mga atas, na tinanggap naman niya. Nakinabang si Elias sa tulong ni Jehova, at naipagpatuloy niya ang kaniyang gawain bilang propeta nang may panibagong lakas.1 Hari 19:5-8, 15-19.

16. Sa anu-anong paraan ka pinaglalaanan ng Diyos?

16 Makakatulong ang karanasan ni Elias para matiyak mo kung ikaw ay nasa pananampalataya at mapakilos kang maging positibo. Una, isipin kung paano ka pinaglalaanan ni Jehova. Natulungan ka ba ng isa sa mga lingkod niya, marahil ng isang elder o ng ibang may-gulang na Kristiyano, noong nagkaproblema ka? (Gal. 6:2) Napatibay ka ba ng nabasa mo sa Bibliya, ng ating mga publikasyon, at ng mga pulong? Sa susunod na makatulong sa iyo ang isa sa mga ito, tandaan kung sino ang tunay na Pinagmumulan ng tulong na iyon at pasalamatan Siya sa panalangin.Awit 121:1, 2.

17. Ano ang pinahahalagahan ni Jehova sa kaniyang mga lingkod?

 17 Ikalawa, tandaan na mapandaya ang negatibong kaisipan. Ang mahalaga ay kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. (Basahin ang Roma 14:4.) Pinahahalagahan ni Jehova ang ating debosyon at katapatan sa kaniya; hindi niya tayo sinusukat ayon sa ating mga nagagawa sa paglilingkod. At gaya ni Elias, baka hindi mo naiisip na malaki pala ang nagagawa mo para kay Jehova. Baka nakatulong ka sa ilang kakongregasyon mo nang hindi mo namamalayan o may mga tao sa teritoryo ninyo na nakarinig ng katotohanan dahil sa pagsisikap mo.

18. Ano ang pinatutunayan ng mga atas mo mula kay Jehova?

18 Bilang panghuli, isiping ang bawat atas mula kay Jehova ay katunayan na siya’y sumasaiyo. (Jer. 20:11) Tulad ni Elias, baka masiraan ka ng loob kung parang di-mabunga ang paglilingkod mo o parang napakahirap abutin ang isang espirituwal na tunguhin. Pero huwag kalilimutan ang pinakamagandang pribilehiyo natin ngayon—ang ipangaral ang mabuting balita at taglayin ang pangalan ng Diyos. Manatiling tapat. Sa gayon, sa diwa ay masasabi sa iyo ang pananalita sa isang talinghaga ni Jesus: “Pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.”Mat. 25:23.

ANG “PANALANGIN NG NAPIPIGHATI”

19. Ano ang kalagayan ng manunulat ng Awit 102?

19 Mabigat ang pinagdaraanan ng manunulat ng Awit 102. Siya ay “napipighati,” marahil sa pisikal o emosyonal na paraan, at walang lakas para maharap ang kaniyang mga problema. (Awit 102, superskripsiyon) Ipinahihiwatig ng kaniyang pananalita na matindi ang nadarama niyang kirot at kalungkutan. (Awit 102:3, 4, 6, 11) Pakiramdam niya’y gusto na siyang itapon ni Jehova.Awit 102:10.

20. Paano makakatulong ang panalangin para madaig ang negatibong kaisipan?

20 Gayunman, magagawa pa ring purihin ng salmista si Jehova. (Basahin ang Awit 102:19-21.) Gaya ng ipinakikita ng Awit 102, kahit ang mga lingkod ng Diyos ay maaaring mapighati at mahirapang magpokus sa ibang bagay. Nadama ng salmista na siya ay “tulad ng ibong nag-iisa sa ibabaw ng bubong,” na parang wala nang ibang kasama kundi mga problema. (Awit 102:7) Kung ganiyan ang nadarama mo, ibuhos kay Jehova ang laman ng iyong puso gaya ng ginawa ng salmista. Ang mga panalangin ng isang napipighati—ang mga panalangin mo—ay makakatulong sa iyo na madaig ang negatibong kaisipan. Nangangako si Jehova na “babaling nga siya sa panalangin ng mga sinamsaman ng lahat ng bagay, at hindi hahamakin ang kanilang panalangin.” (Awit 102:17) Magtiwala ka sa pangakong iyan.

21. Paano magiging mas positibo ang isa na nakikipagpunyagi sa mga negatibong damdamin?

21 Ipinakikita rin ng Awit 102 kung paano ka pa magiging mas positibo. Nagawa iyon ng salmista nang magpokus siya sa kaugnayan niya kay Jehova. (Awit 102:12, 27) Napatibay siya ng pagkaalam na laging aalalayan ni Jehova ang Kaniyang bayan sa harap ng pagsubok. Kaya kung pansamantalang nalilimitahan ang paglilingkod mo kay Jehova dahil sa mga negatibong damdamin, ipanalangin mo ito. Hilingin sa Diyos na dinggin ang panalangin mo hindi lang para mabawasan ang iyong kirot kundi “upang ang pangalan ni Jehova ay maipahayag.”Awit 102:20, 21.

22. Paano natin mapapasaya ang puso ni Jehova?

22 Oo, magagamit natin ang Bibliya para patunayan sa ating sarili na tayo ay nasa pananampalataya at mahalaga kay Jehova. Totoo, sa kasalukuyang sistema ng mga bagay, hindi natin maaalis ang lahat ng negatibong damdamin o pagkasira ng loob. Pero mapapasaya natin ang puso ni Jehova at maliligtas tayo kung mananatili tayong tapat sa paglilingkod sa kaniya.Mat. 24:13.